شمارۀ ۲۲ نشریۀ شیرازه‌کتاب منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، شمارۀ ۲۲ نشریۀ شیرازه منتشر شد. مهمترین عناوینی که در این شماره به آن‌ها پرداخته شده است، عبارتند از:

گفت‌وگو با موسی حقانی| ترویج تفکر آمریکایی و غربی؛ سیاست نشر دوران پهلوی

گفت‌وگو با قاسم تبریزی| فعالیت‌های اسلامی در حوزۀ نشر، زیرزمینی

 میثم نیلی| بازشناسی ماهیت طاغوت؛ نیازمند یک نهظت فرهنگی

گفت‌وگو با محمدمهدی اسماعیلی| دانشجو تاریخ انقلاب را از زاویه‌دید و عینک دشمنان ما خوانده است