به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، کتاب «بینش و نیایش» از شهید والامقام دکتر مصطفی چمران کتابی مناسب برای روزهای منتهی به روز عرفه است. در روزی که در آن با خدا راز و نیازی عاشقانه سر داده می‌شود، این کتاب با نیایش‌هایی که از آن شهید بزرگوار در آن ذکر شده به‌شدت خواننده را در حال و هوای روز عرفه قرار می‌دهد.

«بینش و نیایش» که انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر کرده، یکی از کتاب‌هایی است که دو چهرۀ متفاوت از شهید دکتر مصطفی چمران را به خواننده نشان می‌دهد. این کتاب از دو بخشِ «بینش» که شامل سخنرانی‌های این معلم متعهد و «نیایش» که مناجات‌های دست‌نویس این جنگجوی پرهیزکار است، تشکیل شده و همین سبب می‌شود که خواننده با دو وجه از اندیشۀ وی روبرو شود. در بخش «نیایش» خواننده عبارات شگفت‌انگیزی را از نظر می‌گذارند که تصویر عارفی واصل از چهرۀ شهید چمران در مقابلش ترسیم می‌شود. این نیایش‌های عارفانه برخاسته از مبانی فکری آن اندیشمند بزرگ اسلامی است که ریشه در تعالیم عمیق دینی وی دارد. یکی از این نیایش‌ها بنا به ادعایی که در پاورقی کتاب آمده، آخرین دست‌نوشتۀ شهید چمران پیش از شهادت است.

«ما مخالف اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺑﺮ ﻗﺪرت‌ها ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل ذاﺗﯽ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ، ﺑﺎزﯾچۀ ﻗﺪرت‌های ﺧﺎرﺟﯽ و سیاست‌های ﺷﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ.» این برشی از بخش «بینش» این کتاب است که شهید مصطفی چمران چگونه بر آن‌هایی که دم از سازش با ابرقدرت‌ها می‌زنند، می‌تازد و آن‌ها را سرزنش می‌کند و توجه‌ها را به سوی رشد و پیشرفت داخلی جلب می‌کند و پاسخی است بر بسیاری از اما و اگرهای این روزها که اگر شهدا در روزگار کنونی بودند، چه موضعی اتخاذ می‌کردند که با تدبر در آن می‌توان از مواضع روشنگرانۀ این یار صدیق امام(ره) و انقلاب مطلع شد.

کتاب «بینش و نیایش» که تاکنون ۲۲ مرتبه توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی تجدید چاپ شده، در طرح ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در نماز جمعه‌های کشور که به‌همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی و با همکاری شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعۀ سراسر کشور در حال اجرا است، معرفی شد.