محمدرضا سنگری در گفتگو با خبرنگار فرهنگی نسیم آنلاین؛ درباره دیدار رمضانی شاعران با رهبر انقلاب گفت: این دیدار از چند منظر قابل بررسی است، اولین منظر آن است که تصویری روشن از شعر انقلاب را فراروی مخاطبان قرار می گیرد و این نکته بسیار مهمی است؛ چرا که در می یابیم شعر انقلاب در چه افقی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اگر فردی بتواند کار پژوهشی و مطالعاتی در این سال ها بر روی سروده ها انجام دهد، تصویری روشن از شعر انقلاب از لحاظ فرم و غالب و محتوا و درون مایه را خواهیم داشت.

این نویسنده اظهار داشت: در این دیدار شاعران وفادار به گفتمان انقلاب اسلامی تصویر و تفسیر مقام معظم رهبری از شعر را دریافت می کنند و بایسته ها و نابایسته ها در حوزه شعر را متوجه می شوند و معمولا هر ساله رهبری رهنمودهایی برای شاعران دارند که اگر آنها به این رهنمودها توجه کنند به بالندگی، رشد و تعالی شعر انقلاب کمک خواهند کرد.

سنگری بیان داشت: شاعران با خواندن اشعارشان در محضر رهبری،عکس العمل و بازتاب شعرشان را متوجه می شوند؛ چرا که گاهی رهبری نکته و مسئله ای را نسبت به شعرها دارند که این مهم بال پرواز شاعران می شود.

وی با بیان اینکه شاعران حوزه زبان فارسی در این دیدار حضور دارند، ادامه داد: شاعران حوزه فارسی در این دیدار متوجه می شوند که در ایران تا چه حد به شعر بها داده می شود، به خصوص اینکه این مهم در تراز رهبری انقلاب صورت می گیرد.

این نویسنده تصریح کرد: این دیدار باعث می شود که جامعه ایران از شعرها آگاه شود،چرا که بعد از دیدار شعرها پخش می شوند و مخاطبان از آن باخبر می شوند.

سنگری گفت:خصوصیت دیگر این دیدار ایت است که همه قلمروها و قالب های شعری می توانند  عرض اندام کنند؛ چرا که در این دیدار اشعار طنز،آیینی و حتی عاشقانه خوانده می شود و تنوع و تکثری که در این دیدار وجود دارد فضایی را به وجود می آورد که ما می توانیم به بررسی شعر انقلاب اسلامی بپردازیم.

سنگری خاطر نشان کرد: همچنین این دیدار از لحاظ معنوی ان هم در ماه مبارک رمضان دستاوردهای زیادی برای شاعران خواهد داشت.