به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، مجموعه كتاب « شاخص‌هاي مكتب امام خميني ره» به مناسبت تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بر وجود انگيزه‌هايي براي تحريف شخصيت امام و تحريف انقلاب در سالگرد ارتحال امام خميني (۱۴/۳/۹۶) معرفی می‌شود.

اين مجموعه در پي طرح مسأله تحريف شخصيت امام و مباني انقلاب امام توسط رهبري در سالهاي گذشته در دستور كار پژوهش و تأليف قرار گرفت كه در سال ۱۳۹۴ به توفيق الهي، توسط مؤسسۀ قدر ولایت منتشر گرديد. هر جلد از اين مجموعه، به يكي از شاخصهاي مكتب امام خميني اختصاص يافته است.

ويژگيهاي اين مجموعه را مي‌توان به اختصار به شرح ذيل بيان نمود:

۱- موضوعات اين شاخص‌ها، مسائل روز انقلاب و از مباني مهم و اساسي انتخاب شده‌اند كه اهتمام به آنها مدّ نظر حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامي است.

۲- مطالب اين مجموعه، مستند است به بيانات امام خميني و براي اتقان آنها، در هر فصل، سيره عملي حضرت امام نيز همراه شده تا اهميت موضوع و تأثيرگذاري آن بيشتر گردد.

۳- در پايان هر فصل از اين مجموعه، نكات تصريحي استخراج و ارائه شده است تا بر مسائل مطرح شده در فصل تأكيد و اهم آنها مشخص گردند.

۴- نمايه موضوعي و منابع مورد استفاده در انتهاي هر كتاب از اين مجموعه، تسهيل كننده و كامل كننده بهره‌گيري از موضوعات كتاب و مستندات آن مي‌باشد.

عناوين اين مجموعه عبارتند از:

جلد اوّل: « عدالت اجتماعي» ۳۴۴ صفحه.

جلد دوم: « مردم داري و اعتقاد راسخ به نقش مردم » ۲۴۸ صفحه.

جلد سوم: « پاسداري از ارزشها» ۳۳۶ صفحه.

جلد چهارم: « معنويت و دخالت دادن آن در تصميم گيري‌ها » ۳۵۲ صفحه.

جلد پنجم: « خودباوري و اعتماد به نفس ملي» ۲۶۴ صفحه.

جلد ششم: « احياي اسلام و هويت اسلامي » ۲۴۰ صفحه.

جلد هفتم: « رابطه دين و دنيا» ۲۴۶ صفحه.

جلد هشتم: « آميختگي سياست با ديانت » ۲۴۶ صفحه.

جلد نهم: « جهاني بودن نهضت و نگاه بين المللي به انقلاب اسلامي» ۲۸۶ صفحه.

جلد دهم: « مبارزه با حاكميتهاي زورگو و اقتدار طلب دنيا» ۲۸۰ صفحه.