به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از خبرگزاری فارس، کتاب «رمان و آرمان» اثر حمید عبداللهیان از سوی انتشارات کانون اندیشه جوان روانه بازار کتاب شد.

این کتاب به فراز و فرود رمان اجتماعی در ایران پرداخته و در دو بخش به این مسئله پرداخته است. مولف این کتاب در بخش اول ذیل عنوان «کلیات» به ارائه تعاریف در ارتباط با رمان اجتماعی پرداخته که بررسی رمان اجتماعی در جهان یکی از بخش‌های این کتاب در این بخش است.

در بخش دوم که با عنوان «بستر سیاسی و فرهنگی رمان اجتماعی در ایران» مشخص و آغاز می‌شود این مولف دست به بررسی و تحلیل گونه‌های مختلفی از رمان‌های اجتماعی زده و آثار ادوار مختلف رمان اجتماعی در ایران را از منظر اجتماعی نگریسته است.

مؤلف در این بخش در پنج گفتار به صورت پنج دوره رمان‌های اجتماعی و گونه‌های هر دوره را بررسی کرده است. «نوزادی، شگفت‌زدگی»، «کودکی، اعتراض»، «جوانی، طغیان»، «بلوغ، آشوب» و «پختگی، انتقاد» عناوین ۵ دوره‌ای است که در آثار مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب «رمان و آرمان» فراز و فرود رمان اجتماعی در ایران از سوی انتشارات کانون اندیشه جوان با قیمت ۱۲هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.