شمارۀ ۲۴ و ۲۵ نشریۀ شیرازه‌کتاب منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، شمارۀ ۲۴ و ۲۵ نشریۀ شیرازه منتشر شد. مهمترین عناوینی که در این شماره به آن‌ها پرداخته شده است، عبارتند از:

سیدصادق رضایی| زبان ادبیات کودک و نوجوان، توجه به فطرت و باطن آن‌هاست

علیرضا سبحانی‌نسب| درخت‌وارۀ نیازسنجی، بهبوددهندۀ تولید کتاب دینی کودک است

سیدعلی کاشفی| دوازده سال تعلل در بازنگری آیین‌نامۀ نظارت بر ادبیات کودک

احمد شاکری| توجه به ماهیت و هویت ادبیات داستانی انقلاب رأس‌المال ماست