به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از پایگاه خبری سوره مهر، موضوع این پژوهش بررسی جایگاه و نقش شخصیت‌های زن در شش رمان با محوریت دفاع مقدس «نخل‌های بی‌سر»، «زمین سوخته»، «باغ بلور»، «گنجشک‌ها بهشت را می‌فهمند»، «جنگی که بود»، و «گلاب خانم» است.
در این اثر سعی شده شخصیت‌های تحول یافته و نقش‌های جدیدی که زنان در داستان‌ها ایفا کرده‌اند، تحلیل و تبیین گردد. پیشینه این پژوهش به مقالاتی پراکنده و اجمالـی درباره زن و دفاع مقدس برمی‌گردد، اما تاکنون تحقیقی مدوّن و دانشگاهی در این زمینه صورت نگرفته بود.
اهمیت این جستار در بررسی موشکافانه جایگاه زن در رمان دفاع مقدس است که می‌تواند در تبیین الگوهایی مناسب برای زنان امروز مؤثر باشد.
این پژوهش در چهار فصلِ: مبانی نظری پژوهش، تعاریف و کلیات، نگاهی به پیشینه زن در تاریخ و فرهنگ ایران، و تحلیل رمان تنظیم شده است.
در فصل تحلیل رمان، افزون بر بررسی شخصیت و شخصیت‌پردازی در این شش رمان، نقد و تحلیل نقش و کنش زنان به تفصیل بیان شده است. خارج شدن زنان از قالب نقش‌های روزمره خود، رهایی از دغدغه‌های معمول و یافتن نگاهی عرفانی و معنوی به زندگی از مهم‌ترین ویژگیی‌های شخصیتی زنان در این رمان‌ها به شمار می‌رود.
گفتنی است انتشارات سوره مهر کتاب «عیار بلور» را در ۲۲۰ صفحه و با قیمت ۱۳ هزار تومان منتشر کرده است.