به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در حکمی سیدعارف علوی را به عنوان مشاور مجمع ناشران انقلاب اسلامی منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «نظر به سوابق فرهنگی و مدیریتی ممتاز جنابعالی و تجارب ارزشمندتان در حوزۀ‌ فرهنگ مکتوب، به مشاورت مجمع ناشران انقلاب اسلامی منصوب می‌شوید.

امید است، با همکاری با بخش‌ها و واحدهای مختلف مجمع، در پیشرفت و هر چه کارآمدترشدن فعالیت‌های این تشکل و ارتقای کیفی و کمی نشر کشور به نفع اهداف بلند انقلاب اسلامی، همچون همیشه مؤثر باشید.

لازم می‌دانم از تلاش‌های مجدانه و دلسوزانۀ حضرتعالی در طول مدت تصدی «معاونت اجرایی» و «مدیریت دفتر تشکل‌ها و منابع انسانی»، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.»

نیلی در حکمی محمدعلی مرادیان را به سرپرستی دفتر تشکل‌ها و منابع انسانی منصوب کرد.

در حکم انتصاب مرادیان آمده است: «نظر به سوابق فرهنگی و مدیریتی ممتاز و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به اهمیت «دفتر تشکل‌ها و منابع انسانی» در نیل به اهداف بلند مجمع ناشران انقلاب اسلامی به سرپرستی این دفتر منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت حق تعالی و همدلی اعضاء و هماهنگی راهبردی بخش‌ها و اجزای مختلف مجمع ناشران انقلاب اسلامی با این دفتر، در تعامل سازنده‌تر با مراکز و تشکل‌های مرتبط عرصۀ کتاب و نشر، در جهت ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی این حوزه و ارتقای وضعیت نشر کشور به نفع اهداف جبهۀ فرهنگی انقلاب اسلامی موفق باشید.

لازم می‌دانم از تلاش‌های مجدانه و دلسوزانۀبرادر عزیز، جناب آقای سیدعارف علوی در طول مدیریت این دفتر صمیمانه قدردانی نمایم.»

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی همچنین در حکمی دیگر، سیدسجاد موسوی را به عنوان سرپرست معاونت اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی معرفی کرد.

در این حکم آمده است: «نظر به سوابق فرهنگی و مدیریتی ممتاز و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت اجرایی مجمع ناشران انقلاب اسلامی منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت حق‌تعالی و همدلی همکاران و دفاتر و شرکت‌های تابعه در جهت ارتقاء کمی و کیفی امور اجرایی، اداری و مالی مجمع ناشران انقلاب اسلامی موفق باشید.

لازم می‌دانم از تلاش‌های مجدانه و دلسوزانۀ برادر عزیز، جناب آقای سیدعارف علوی در طول مدت تصدی این مسئولیت صمیمانه قدردانی نمایم.»