شمارۀ ۲۸ و ۲۹ نشریۀ شیرازۀ کتاب منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، شمارۀ ۲۸ و ۲۹ نشریۀ شیرازه منتشر شد. مهم‌ترین عناوینی که در این شماره به آن‌ها پرداخته شده است، عبارت‌اند از:

 

مرتضی آخوندی| برخی در صنف نشر حتی از بردن نام خدا هم ابا دارند

عابس قدسی | عیدانه طرحی نیست که بتواند اقتصاد نشر را متحول کند

نیکنام حسینی‌پور | باید در تخصیص یارانه به کتاب‌فروشی‌ها تجدیدنظر صورت گیرد

علی اسماعیلی| یارانه باید به محتوا تعلق بگیرد