با توجه به آغاز پویش کتاب‌خوانی «کتاب‌قهرمان»، تصاویری از کتاب «سرباز کوچک امام» برای استفادۀ ترویجی و تبلیغی در دسترس عموم قرار داده می‌شود.

برای دسترسی به اندازۀ اصلی عکس، روی آن کلیک کنید.