به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از روابط عمومی مؤسسۀ فرهنگی هنری قدرولایت، «زمانه‌‌ات را بشناس» از این حدیث شریف و هشدار دهندۀ «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که به زمان خود عالم باشد مورد هجوم شبهه‌‌ها و فتنه‌ها قرار نمی‌‌گیرد» ریشه گرفته است. در این کتاب، حکایت‌ها و خاطرات و تحلیل‌های رهبر معظم انقلاب از رخدادها و حوادث داخلی و بین‌‌المللی، مطرح شده است و هر جا که معظم‌‌له از اشخاص یا حوادثی نام برده‌‌اند که نیاز به معرفی و شناخت آنها بوده است، در پاورقی توضیح داده شده و تصاویر متناسب با آنها نیز جست‌وجو و ارائه شده است. انگیزة تولید این مجموعه، تقویت حافظۀ تاریخی  ملت و ارائۀتحلیل‌های صحیح از حوادث و رخدادهای داخلی و بین‌‌المللی است، چرا که به تعبیر رهبری، اگر حافظۀ تاریخی ملت تضعیف شود و دارای تحلیل صحیح نباشد و در وقایع مختلف عمق‌‌یابی نکنند؛ در شناخت کشور و شناخت آینده دچار اشتباه خواهند شد. اشتباهی که در دوران رهبری و امامت امام علی(ع) در جنگ صفین و سپس در غائلۀ خوارج پیش آمد و در دورة امامت حضرت امام حسن مجتبی(ع) تکرار شد.