به نقل از خبرگزاری فارس، کتاب «سلطان مهر»، برگزیده‌هایی از زندگی امام رضا (ع) نوشته محبوبه زارع توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است:

«سلطان مهر»، آستان تعظیم کلماتی است که به پابوسی عالم آل‌محمد (ص) عشق می‌ورزند و برآنند تا روایتگر صفحاتی از حیات هشتمین ولیّ خداوند امام رضا (ع) باشند.

چرا که تاریخ می‌گذرد و عالم در سیری متغیّر طی می‌شود. تنها یک چیز ثابت می‌ماند و من از این سمت می‌بینم که آن یک چیز، نیست مگر کلمه لا اله الاّ الله که حصن پایدار خداوند است. حصنی مشروط که سلطان مهم، یکی از شرط‌های لم‌یزلی آن است.

این کتاب با قیمت ۱۳ هزار تومان منتشر شده است.

همچنین انتشارات بوستان کتاب، چاپ دوم کتاب «خیال از نظر ابن سینا و صدر المتالهین» نوشته زهره برقعی را منتشر کرد.

در معرفی این کتاب آمده است:

خیال از مباحث اساسی در سه حوزه معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان‌شناسی و از مسائل مورد اختلاف فلسفه مشاء و حکمت متعالیه است. ابن‌سینا بر مادی بودن خیال و صور خیالی استدلال کرده و صدرا با برهان‌های متعدد تجرد خیال را اثبات می‌کند. نوشتار حاضر، می‌کوشد ضمن بررسی و تحلیل دیدگاه‌های این دو فیلسوف صاحب مکتب و روشن نمودن محل نزاع بین دو قول به ظاهر متعارض، تقارنی ایجاد کند. در فصل پایانی، آثار و نتایج تجرد خیال و مرتبه مثالی نفس در مباحثی نظیر: خداشناسی، معاد جسمانی، معراج، الهامات و مکاشفات، تجربه‌های دینی، رؤیاهای صادق، تجرد نفوس حیوانی و … بیان شده است.

چاپ دوم کتاب «خیال از نظر ابن سینا و صدر المتالهین» با قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.