به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، رستاخیز عاشقی روایت زندگی و افکار طلبه‌ای جوان به نام یحیی است. وی در جایگاه شخصیت اصلی رمان، در تقابل با یک شخصیت سرمایه‌دار و نوکیسه است که برای مقاصد تجاری خود، اراضی روستاییان را با روش‌های نامشروع می‌خرد.

یحیی به عنوان طلبه‌ای که آرمان‌های عدالتخواهانه داشته و از آموزه‌های دینی نیز برداشتی پویا و اجتماعی دارد، نمی‌تواند در برابر این بی‌عدالتی سکوت کند. وی به آگاه‌سازی و فعال کردن مردم رو می‌آورد و در این مسیر ناهموار، همسرش آمنه نیز چون کوهی استوار در کنار او می‌ایستد و یاری‌اش می‌کند. همسری که عاشقانه یحیی را دوست دارد و یحیی هم با تمام وجود دل در گرو او بسته است.

کتاب با روایت عاشقانه میان یحیی و آمنه آغاز می شود و به خوبی توانسته است پدیده عشق را از نگاه یک طلبه جوان و آرمان‌خواه به تصویر بکشد. آمنه هم به عنوان همسر و همراه یحیی دو قوه عاطفه و صلابت را به خوبی در کنار هم جمع کرده است.

انتشارات کتابستان چاپ سوم «رستاخیز عاشقی» را با قیمت ۳۳۰۰۰ تومان روانۀ بازار نشر کرده است.