به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از خبرگزاری آنا، تاریخ هر ملت و فرهنگی یکی از اجزای اساسی هویت آن‌‌ها را شکل می‌دهد. طبیعی است اهالی هر فرهنگی برای پاسداشت هویت خود باید به‌درستی تک‌تک اجزای آن را پاس بدارند و از آن محافظت کنند و به نسل‌های بعد از خود انتقال دهند.

برخی رویدادهای تاریخی به‌دلیل داشتن ابعاد گوناگون و گستره تأثیرگذاری بیشتر، نقش پررنگ‌تری در هویت‌سازی اهالی فرهنگ خود ایفا می‌کنند. یکی از رویدادهای برجسته تاریخ ایران اسلامی‌ که ابعاد گوناگونی دارد و از جنبه‌های مختلفی باید به آن نگریست و تأثیر عمیقی بر جامعه مسلمان ایران نهاده است، رویداد دردناک حمله رضاخان به مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد است. طبیعی است اهالی اندیشه و فرهنگ ایران اسلامی ‌نباید اجازه دهند این رویداد تلخ و البته تأثیرگذار و درس‌آموز، از ذهن و ضمیر جامعه مسلمان ایران پاک شود و ایرانیان آن را به فراموشی بسپارند و از پندها و هشدارهای آن خود را محروم سازند.

بی‌گمان، قیام مسجد گوهرشاد در سال ۱۳۱۴ یکی از مصادیق مقاومت و شاید جدی‌ترین مقاومت مردم علیه اقدامات ضدمذهبی‌ رضاشاه بود. یکی از ضرورت‌های پرداختن به رویدادهای مهم و سرنوشت‌ساز تاریخی، همچون واقعه مسجد گوهرشاد، روایت معتبر و موثق و مدلل حادثه است. داود قاسم‌پور با درک این ضرورت مهم و اساسی دست به کار نگارش اثری مستند زده است. قاسم‌پور در كتاب «قیام گوهرشاد به روایت اسناد» در دو بخش و چهار فصل به روایت قیام مسجد گوهرشاد بر اساس اسناد موجود در آرشیو مركز اسناد انقلاب اسلامی ‌می‌پردازد.

بخش اول به بسترهای شکل‌گیری و زمینه‌های حادثه و سپس شرح واقعه و پیامدهای آن اختصاص دارد. نویسنده در این بخش با تکیه بر اسناد و خاطرات، تصویری گویا از این حادثه ترسیم می‌کند که از سال‌های آغازین سلطنت پهلوی و نخستین تلاش‌های رضاشاه برای اتحاد لباس تا شکل‌گیری قیام و در نهایت، محاکمه مقصران آن در سال‌های بعد را در بر می‌گیرد. بخش دوم نیز شامل ۱۱۷ سند تاریخی و مدارک گویا برای روشن شدن زوایای گوناگون این قیام مردمی‌ است.