به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از خبرگزاری فارس، جدیدترین جداول به‌روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد.

این جداول با عنوان‌های وضعیت واردات کاغذ تأیید شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ٩٨ به تفکیک نوع کاغذ و نوع تأیید، وضعیت متقاضیان تأیید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ٩٨ و وضعیت متقاضیان تأیید شده واردات کاغذ در سال ٩٧ منتشر شده است.

جداول عنوان شده از لینک‌های زیر قابل دسترسی است:

 جدول وضعیت واردات کاغذ تأیید شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ٩٨ به تفکیک نوع کاغذ و نوع تأیید، تاریخ گزارش ٩٨/٤/٣٠ را از اینجا بخوانید

جدول وضعیت متقاضیان تأیید شده واردات کاغذ با ارز دولتی در سال ٩٨ تاریخ گزارش ٩٨/٤/٣٠ را از اینجا بخوانید

جدول وضعیت متقاضیان تأیید شده واردات کاغذ در سال ٩٧ تاریخ گزارش ٩٨/٤/٣٠را از اینجا بخوانید