با توجه به آغاز دومین دورۀ پویش کتاب‌خوانی «کتاب‌قهرمان»، تصاویری از کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» برای استفادۀ ترویجی و تبلیغی در دسترس عموم قرار داده می‌شود.

برای دسترسی به اندازۀ اصلی عکس، روی آن کلیک کنید.