شمارۀ ۳۶ و ۳۷ نشریۀ «شیرازۀ کتاب» منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، شمارۀ ۳۶ و ۳۷ نشریۀ «شیرازۀ کتاب» منتشر شد. مهم‌ترین موضوعات این شماره از نشریه شامل عناوین زیر است:

 

 

کاغذ و اهمیت آن در نگاه رهبری| سیدمجتبی مؤمنی

هزارتوی بی‌کاغذی| محمد تفرشی، محمدحسین علی‌اکبری

مجلس، پای کار تولید کاغذ| سیده‌زهرا عبداللهی

گفت‌وگو با میثم نیلی دربارۀ بررسی مقصران وضع بازار کاغذ| محمد تفرشی

لطفاً از این طریق کتاب نخوانید| احسان سالمی

برای کتاب‌هایی که به کتابخانه‌ام نیامدند| عاطفه جعفری

نکته‌هایی برای نوشتن| فاطمه سلیمانی

بانوگوهرشاد در سفر زمان| الهام اشرفی