به نام خدا

 

دوشنبه عصر به میدان انقلاب می‌آییم؛

اول: برای آنکه در تاریخ شیعه، ماجرای تلخ تنهایی مسلم، فرستادۀ حضرت حسین، تکرار نشود.

دوم: برای امنیت فرزندان، خواهران و مادران این سرزمین.

سوم: برای دلجویی از اشک پدری که جهاز دخترش در آتش سوخت؛ برای همدردی با کارگری که محل کسبش آتش گرفت و قلبش سوخت.

چهارم: برای اظهار ارادت به مادران و فرزندان آن ده شهید مظلوم این روزهای تلخ. برای آرامش دل خانوادۀ شهید مرتضی ابراهیمی و کودک چهل‌روزه‌اش؛ برای کودکی که دیگر در شب‌های خانۀ محقرشان، صدای پدر را نمی‌شنود.

پنجم: برای اظهار اعتراض به اشرافیت دولتمردانی که مردم را نمی‌فهمند و متکبرانه و متفرعنانه، تصمیمات نسنجیده می‌گیرند و کام عیدانۀ مردم را تلخ کردند.

ششم: برای بیعت خونی، شیعی و انقلابی با حاکمیت علی‌مدار و حسینی‌مرام جمهوری باشکوه اسلامی.

هفتم: برای اظهار نفرت از لبخند ترامپ و مکر ماکرون و خدعۀ یهود و وهابیت.

هشتم: برای اظهار مودت و اطاعت به رهبر جوانمرد، ساده‌زیست، حکیم، مقتدر و مظلوممان.

نهم: برای آنکه تهران، وجه نمادین و استعاری در کشور دارد و بازتاب بین‌المللی راهپیمایی آن متفاوت از کل کشور است.

دهم: برای تولید موجی بلند در دریای انقلاب اسلامی که خروش آن، نهادهای انتخابی مجلس و دولت را به ریل انقلاب اسلامی بازگرداند.

یازدهم: برای حمایت از فسادستیزی قوۀ قضاییه، مستضعف‌نوازی و محرومیت‌زدایی بسیج و سپاه.

دوازدهم: می‌آییم به یاد شور نهم دی ۸۸، تشییع شهدای غواص و حججی بی‌سر و همۀ بیست‌ودوم بهمن‌ها.

سیزدهم: برای اطمینان قلب مجدد انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق، شیعیان نیجریه و کشمیر و بحرین و همۀ جغرافیای مقاومت که با چشم نگران، احوالات ایران را رصد می‌کنند.

چهاردهم: برای تحقیر و تودهنی مکرر به ربع پهلوی فاسد و کم‌عقل، رجوی رذل و کثیف، اوباش کراوات‌زدۀ بی‌بی‌سی‌نشین و اراذل اجاره‌ای اصلاح‌طلب آمریکایی که دوباره و وقیحانه، مدعی نظام اسلامی شده‌اند.

پانزدهم: برای آرامش اقتصاد، تولید و بازار و یادآوری اولویت فوری و جدی رسیدگی به مستضعفین و طبقات فرودست که به دلیل بی‌تدبیری دولت پیر و ناکارآمد، به شدت تحت فشار معیشتی هستند.

شانزدهم: برای نصرت دین خدا و ولی خدا تا خدا یاری‌مان کند، ولینصرن الله من ینصره. می‌آییم چون به وعدۀ الهی از عمق جان باور داریم. می‌آییم…