محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس پیرامون  شعر انقلاب و تحولات آن طی سال‌های اخیر اظهار داشت: شعر انقلاب همواره در کنار مردم بوده و به روشنگری پرداخته است و توجه شعر انقلاب باید در ادامه آن به پیام های حماسه ۹ دی یعنی وحدت و بصیرت باشد. که نسبت به دشمن خوش بین نباشیم چرا که دشمن مدام در کمین ماست اینها پیام‌های حماسه ۹ دی است که شعر انقلاب باید نسبت به آنها حساس بوده و اهتمام داشته باشد.

رئیس حوزه هنری در پاسخ به این پرسش که شاعران تا چه میزان حق حماسه ۹ دی را در آثار خود ادا کرده‌اند تصریح کرد: فکر می‌کنم در ماجرای فتنه سال ۸۸ شعرای انقلاب امتحان خوبی دادند.

وی شعر انقلاب را یکی از موفق ‌ترین موضوعات دانست و توضیح داد: شاعرانقلاب کسی است که به ایام الله توجه داشته باشد و خداوند نیز چنین دستوری داده است. شاعران ما با موضوع پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و حوادث دیگر کشور شعر گفته‌اند و امروز نیز در سالگرد یوم الله ۹ دی می بینید که چگونه حضور پیدا کرده‌اند و از این واقعه نیز گفته اند. اگر حماسه ۹ دی شکل نمی گرفت، ممکن بود امروز سرنوشت سوریه را داشته باشیم.