علی‌اصغر رضوانی که از نویسندگان خوش‌ذوق و پرکار معاصر است. در این اثر با بهره¬گیری از آیات و روایات به ترسیم چگونگی حکومت در جامعه مهدوی پرداخته است و در ضمن آن نیز تلاش داشته تا از این طریق پیام¬های حضرت مهدی علیه‌السلام به دولتمردان و مسئولان امروز را نیز بیان نماید. چراکه منتظران مصلح خود باید صالح باشند و اگر امروز کسانی امیدوارند که در خیل یاران حضرت باشند و درعین‌حال دارای منصبی از مناصب دولتی می¬باشند، باید بتوانند به‌گونه‌ای عمل کنند که آمادگی خود را برای خدمت گذاری در دولت کریمۀ امام زمان علیه‌السلام نشان دهند. ازاین‌جهت این کتاب، اثری بسیار کاربردی است که ضمن ترسیم حکومت مهدوی درس‌هایی برای چگونه عملکرد دولتمردان و مسئولان امروز که داعیه منتظر بودن را دارند نیز می¬باشد. برخی از این پیام‌ها که به شرح آن¬ها در کتاب پرداخته شده عبارت‌اند از: سبقت گرفتن در کارهای نیک، عمل به دستورات الهی، پناه مردم بودن، زندگی در میان مردم، برداشتن زمینه¬های گناه، پرهیز از رشوه¬گیری، سخت¬گیری بر وزیران، عدالت در تقسیم بیت‌المال، ساده-زیستی.