حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان می‌گوید: باید بدانیم پس از ظهور مشکلات حل نخواهد شد و حتی خود حضرت به دست مخالفان شهید خواهند شد. باید بدانیم که تا دنیا باقی است، سختی‌ها و مشکلات دنیا هم وجود خواهند داشت؛ خدا در قرآن می‌فرماید «ما انسان را در رنج و زحمت آفریدیم». برای نزدیک شدن فرج باید ابتدا از عوام‌زدگی و نگاه عامیانه یعنی به اندک آگاهی دربارۀ مسائل اکتفا کنیم و به‌صورت غیرواقعی و خیال‌پردازانه‌ای آن‌ها را در ذهن افزایش دهیم. عوام‌زدگی موجب تحریف می‌شود و اگر باعث انحراف نشود، لااقل موجب بیزار شدن کسانی خواهد شد که با دقت و موشکافی با قضیه روبرو می‌‌شوند. نگاه عامیانه باعث انحراف دوستان هم می‌شود. مثل‌اینکه مردم را صرفاً بر روی بحث رابطه عاطفی شخصی با امام زمان متمرکز می‌کنند و این یعنی «رخوت» این خیلی بد است که ما هر وقت اسم امام زمان بیاید آهی بکشیم و بگوییم «ان‌شاءالله آقا بیاید» و بعد به زندگی پراشتباه خود ادامه دهیم. طبیعتاً وقتی به موضوع انتظار سطحی نگاه کنیم، نمی‌توانیم تکالیف منبعث از آن را برای خود استخراج کنیم و در وجود خود بعثتی بیابیم و مسئولیتی احساس کنیم.