در این کتاب مهم‌ترین معارف مهدوی متناسب با فهم کودکان سال¬هایی پایانی دبستان و راهنمایی به شکل فضای پرسش و پاسخ در کلاس یک مدرسه بیان شده است. این سبک ارائه مطالب بر جذابیت و کشش کتاب برای مخاطب افزوده است. از دیگر نقاط قوت کتاب این است که از حیث اتقان علمی در حد کاملاً قابل قبولی قرار دارد. ضمن آنکه مبتلا بهترین پرسش¬هایی که در بین جامعه مخاطب کتاب وجود دارد نیز به‌خوبی پاسخ داده شده است. کتاب در هفت فصل نظام یافته، برخی از مهم‌ترین سؤالاتی که در هر فصل به آن‌ها پاسخ داده شده عبارت‌اند از: فصل اول: معنای غیبت چیست؟ آیا امام زمان ما را می¬بیند و از کارهای ما خبر دارد؟ اگر بله به چه دلیل؟ فصل دوم: علل غیبت امام زمان چیست؟ فایدۀ امام غایب برای ما چیست؟ فصل سوم: چگونه امام را یاری کنیم؟ تأثیر دعای فرج در زندگی ما و برای ما چیست؟ راه خوشحال کردن امام زمان علیه‌السلام چیست؟ فصل چهارم: نقشه دشمن برای امام زمان چیست؟ فصل پنجم: وظایف ما در عصر غیبت چیست؟ دوران ظهور و حکومت امام زمان علیه‌السلام چگونه است؟ فصل ششم: چه‌کار کنیم تا امام زمان علیه‌السلام از دست ما خوشحال شود؟ چه کنیم تا از یاران امام زمان علیه‌السلام باشیم، آیا ما می-توان دوران حکومت امام زمان علیه‌السلام را درک کنیم؟ بعد از امام زمان علیه‌السلام چه می¬شود؟ با این سلاح¬های پیشرفته چطور امام زمان علیه‌السلام پیروز می¬شود؟