نویسنده در قسمتی از مقدمه آورده است:
خدای مهربان در قرآن و پیشوایان دین در کلمات نورانی‌شان همه¬ آنچه را که زمینه پرواز انسان را فراهم کند گفته¬اند؛ اما گاهی این گفته¬های نورانی به گوش ما نمی¬رسد. مقصر کیست؟ کاری نداریم… اما اگر من از نوجوانی با انسان کامل و الگوی شایسته آشنا می¬شدم، حال، حال‌وروز بهتری داشتم و حالا می¬خواهم به نوجوانان عزیز این امیدهای آینده و یاوران مهدی علیه‌السلام که عاشق کمال و شیفته جمال هستند آنچه را به من به هر دلیلی نرسید بگویم. بر این اساس مؤلف مطالب متعددی در موضوعات مختلف مهدوی را با مطلع «هیچ‌کس ب» با زبان ساده و روان متناسب با قشر مخاطب که نوجوانان عزیز هستند را بیان داشته است. نویسنده سعی داشته مطالب را به‌گونه‌ای به مخاطب ارائه دهد که هم در او شور به وجود آورد و هم شعور، هم بلوغ فکری و اعتقادی او را به رشد برساند و هم حب قلبی او را نسبت به حضرت حجت بیفزاید.