این مجموعه برای مطالعه است که پرده‌های پُر ابهام و پنهانی را از چهره وهابیت کنار زده و این آیین ضد اسلامی منشعب از تسنن در لوای یهودیت و نسب واقعی محمد بن عبدالوهاب بنیان‌گذار این فرقه را به مخاطبان معرفی می‌کند. اثر مذکور بالغ‌بر بیست فصل است و هر فصل موضوعی را به‌صورت مقاله‌ای مجزا تحلیل می‌نماید. نثر گیرا، دسته‌بندی دقیق و جامع، کنکاش‌های مستند به منابع معتبر و افشای مطالبی که در مسئلۀ وهابیت کمتر به آن توجه شده، پاسخ‌های متقن به شبهات و جای دادن عکس‌های متناسب در بین مطالب هر فصل مطالعۀ محتوا را مطلوب هر خواننده‌ای می‌سازد. یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز این کتاب با اکثر کتبی که در این موضوع نگارش شده است، تبیین نقش یهود و استعمار انگلیس در ایجاد این فرقه و همچنین اثبات تبار یهودی عبدالوهاب و آل سعود بر اساس اسناد متقن تاریخی است. این کتاب بالغ‌بر چهل سؤال یا شبهه را که وهابیان باید در ادعای راستین آیین خود به آن‌ها پاسخ می‌دادند درحالی‌که تاریخ و شواهد همه آن‌ها را پاسخی صریح داده وهابیت به آن‌ها نمی‌تواند هیچ پاسخی دهد.