امروزه اندکی زمان مطالعه غالب مردم و وسعت دایره مجهولات و نیازهای فکری و اعتقادی جامعه، نیاز به کتب ساده و روان و در عین حال جامع بیشتر حس می‌شود. این کتاب از آثار قلمی حجت‌الاسلام محسن قرائتی است. قلم روان و جذاب ایشان سبب خواندنی شدن این کتاب شده است، چراکه با شیوه معمول کتب عقیدتی که معمولاً در آن‌ها از اصطلاحات فلسفی و بیانات پیچیده استفاده می‌شود متفاوت است.

از روان‌ترین و در عین حال جامع‌ترین کتب اصول عقاید، کتاب استاد قرائتی است که حاوی جامعی از مسائل در باب اصول پنج‌گانه اعتقادی است.

مؤلف این اثر از آن دسته علمای علم دین است که در تمامی آثار خود رعایت اختصار و ساده‌نویسی را داشته و مخاطب خاص خود را دارد. اشراف او بر کلیات و رئوس مطالب اعتقادی در تمامی کتب او مشهود است.

رویکرد استدلالی و در عین حال قرین با آیات و روایات و نیز طرح و بیان نکات کاربردی و مثال‌های زیبا و مناسب برای فهم عامه مردم را می‌شود در این مجموعه مشاهده کرد. رعایت این ویژگی‌ها و نیز امانت‌داری ایشان نسبت به متوجه کردن مخاطب به عمق مطالب طراوت خاصی به این مباحث استدلالی بخشیده و توانسته است عموم مخاطبین را جذب كند. بررسی شبهات روز، مخصوصاً پیرامون بحث وهابیت، در کنار مسائل اعتقادی تلفیقي، موجب جامعیت این اثر شده است.

مخاطبین این اثر را آن دسته از اهل مطالعه تشکیل می‌دهند که به‌عنوان گام اول به سراغ این کتاب آمده و به دنبال طرحی کلی از اصول عقاید شیعه هستند. درایت مؤلف در تبیین روان اعتقادات قابل‌توجه بوده و سیر منطقی به‌کاررفته در کتاب برای هر خواننده‌ای ملموس است. فلذا می‌توان این کتاب را به‌عنوان یکی از موارد پیشنهادی به‌عنوان سوژه مطالعه به مخاطبین معرفی نمود.