یک مجموعه کامل از دروس اعتقادی را می‌توان به‌عنوان یک نسخه برای غالب مردم در نظر گرفت. نسخه‌ای که دربردارنده تمام مایحتاج کسانی است که به دنبال اقناع و اغنای ذهن خود بوده و قصد چینش اعتقادات صحیح را برای خویشتن دارند فلذا باید مجموعه‌ای متقن و منطقی را به ایشان ارائه داد.

کتاب «۵۰ درس اصول عقاید برای جوانان» مجموعه‌ای است دقیق و مستدل و در عین حال جالب و شیرین از اعتقادات خالص اسلامى براى همگان به‌ویژه جوانان که به‌عنوان اولین گام در پی مطالعه کتابی جامع در زمینه اعتقادات تشیع هستند. این مجموعه که به تألیف آیت‌الله مکارم شیرازی به رشته تحریر درآمده است، با بیانی شیوا و ادله‌ای گویا و همچنین مثال‌ها و شواهدی روشن در ضمن بحث، اصول اعتقادات را برای مخاطب کتاب که عامه اهل مطالعه هستند تبیین می‌نماید.

این مجموعه در پنج قسمت مختلف با دقت و ظرافت و ابتکار خاصى تهیه شده است. رویکرد دقیق و علمی و در عین حال روان مؤلف به جاذبه‌های این کتاب افزوده است.

با توجه به اوصافی که برای این مجموعه شمرده شد می‌توان گفت که می‌شود این کتاب را جزو بهترین‌ها برای آغاز مطالعه جامع در زمینه اعتقادات در نظر گرفت و می‌تواند مورد مناسبی برای مطالعه جوانان و اهل معرفت اعتقادی در هر شغل و جایگاه اجتماعی و در هر مقطع سنی باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر چاپ ارزنده این کتاب به زبان فارسی، با توجه به جایگاه ارزشمند این مجموعه در بین مخاطبین خود در کشورهای مختلف و نیز با توجه به شهرت مؤلف این اثر و تبحر ایشان در تألیف کتبی ازاین‌دست، این کتاب به زبان‌هاى عربى، انگلیسى، اردو و بسیارى از زبان‌هاى زنده دیگر دنیا ترجمه و چاپ شده است.