در سال‌های اخیر گرایش به دین و معنویت در جوامع بشری رو به افزایش بوده است. این مسئله با اینکه پدیده بسیار مبارکی است اما گرفتار شدن در دام کسانی که دین را وسیله رسیدن به مقاصد شوم خود کرده‌اند، آفتی است که این موج معنویت‌گرایی را تهدید می‌نماید. در این میان لازم است عقاید اساسی مذهب شیعه در قالب تعدادی گزاره‌های محدود به‌صورت کاملاً شفاف ارائه شود تا راه را برای تهمت‌های ناروا به این مذهب ببندد.

کتاب پیش رو، «منشور عقاید امامیه» نام دارد که توسط آیت‌‌الله سبحانی به رشته تحریر درآمده و بیانگر اصول اعتقادی تشیع می‌باشد.

سابقه علمی و جایگاه ارزنده مؤلف در زمینه تألیف کتب دینی و اشراف ایشان به مبانی معارف اسلام، این کتاب را مورد اعتماد مخاطبین خود قرار خواهد داد.

این منشور به جهانیان اعلام می‌کند که اصول عقاید و معارف دینی اهل‌بیت (ع) در قلمرو عقیده و عمل، همین است که در این منشور آمده است و هر نوع مطلبی که به این مذهب نسبت داده شده و با اصول و مفاهیم مندرج در آن مطابق نباشد تهمتی بیش نبوده و هیچ‌گونه اعتباری نخواهد داشت. این منشور دربردارنده کلیاتی است در مورد طرق معرفت و شناخت و همچنین بینش اسلام نسبت به انسان و جهان.

بنای نویسنده در این منشور بر فشرده‌گویی است که البته به بیان ساده آن لطمه‌ای وارد نیاید و برای عموم قابل‌استفاده باشد. لذا نویسنده تلاش نموده است تا کلیات عقاید شیعی را در ۱۵۰ اصل بیان نماید.

با توجه به اوصاف این اثر ارزشمند می‌توان گفت که قابلیت ارائه این کتاب برای مطالعه اهل تحقیق محرز بوده و می‌تواند با بیان متقن و علمی خود راهگشای مشتاقان حقایق دین در زمینه اعتقادات تشیع باشد.