به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از ایسنا، این نویسنده در حال حاضر مشغول انجام این پژوهش ویژه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است و قصد دارد آن را در قالب کتابی ۳۰۰ صفحه‌ای در قطع رقعی  وارد بازار کند.

او در توضیحی اظهار کرد: من در مقدمه این کار پژوهشی تلاش کرده‌ام به یک پرسش اساسی پاسخی درخور دهم. بعد از انقلاب یک عده در کشور شبهه‌ای را ایجاد کردند مبنی بر این‌که نمی‌شود رمان دینی نوشت و به طریق اولا نمی‌توان رمان انقلاب دینی (انقلاب اسلامی) را جان داد.

سرشار تاکید کرد: این شبهه عمدتا با استناد به  تعریف هگل از رمان مطرح شده بود. او گفته بود رمان داستان انسان بورژوای امروزی است و بر اساس اومانیسم شکل می‌گیرد. یک عده همچون گئورگ لوکاچ و لوسین گلدمن و این اواخر میلان کوندرا  این بحث را ادامه دادند و بر این مواضع پافشاری کردند.  در داخل کشور یک عده  با تفکرات غیراسلامی  همین نظریه‌ را تکرار کردند و بر اساس آن  نتیجه گرفتند که رمان دینی و به طریق اولا رمان انقلاب اسلامی نمی‌تواند نوشته شود و من سعی کردم در مقدمه این کتاب که حدود ۳۰ صفحه است نسبت به این شبهات پاسخی درخور دهم.

محمدرضا سرشار قصد دارد این کار پژوهشی را که به گفته او مصالح  آن سال‌ها پیش جمع‌آوری شده در سه بخش راهی بازار کند. دو بخش اول این اثر پژوهشی به‌صورت مجزا به  بررسی رمان‌های انقلابی در جهان و ایران خواهد پرداخت و فصل سوم به مقایسه تطبیقی این رمان‌ها اختصاص خواهد داشت.