به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، آنهایی که تجربۀ شنیدن و خواندن دیدگاه‌های تاریخی مقام معظم رهبری را داشته باشند حتماً بر این نکته دست تأیید خواهند گذاشت که تسلط ایشان بر تاریخ، مثال‌زدنی است. مقام معظم رهبری با توجه به احاطه‌ای که بر تاریخ دارند تحلیل‌هایی ارائه می‌کنند که از خصوصیات بارز ایشان است. کتاب «شب ظلمانی شاهنشاهی» که به کوشش اصغر مددی تدوین شده است چکیده‌ای از تاریخ شاهنشاهی در ایران از دو هزار و پانصد سال پیش تاکنون، از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است. خوانندۀ کتاب «شب ظلمانی شاهنشاهی» پای سخنان شیوا و دلنشین مقام معظم رهبری می‌نشیند و به درس تاریخ گوش می‌دهد، و فراتر از یک نَقل تاریخیِ صِرف، به لایه‌های زیرین تاریخ سَرَک می‌کشد، و شاهد افشای اهداف پنهان سلاطین و شاهان ایران در برخی از اقداماتشان می‌شود.

به عنوان نمونه در کتاب «شب ظلمانی شاهنشاهی» مبحثی با عنوان «اسلامی نبودن همۀ نظام‌های سلطنتی حتی با نام اسلام» ارائه شده است که در آن بخش، مقام معظم رهبری چهرۀ واقعی حکومت‌های سلطنتی حتی آنهایی که در ظاهر منادی اسلام بودند را بر مَلا کرده و به خواننده نشان داده است که حتی آنهایی که به نام اسلام سکه ضرب کرده بودند، در عمل بویی از اسلام نبرده بودند، و به نکاتی اشاره می‌کنند که به دقت نظر و بصیرت خاصی در تحلیل تاریخ نیازمند است.

بررسی جامع و چند بُعدی تاریخ در قالبی نظام‌مند، از ویژگی‌های قابل توجه کتاب «شب ظلمانی شاهنشاهی» است که باعث می‌شود ذهن مخاطب، بدون هر گونه آشفتگی به راحتی به مقصود برسد. برای مثال، خواننده با مراجعه به بخش فقر و ویرانی کشور، به دستاوردهای حاصل از سیاست‌های اتخاذ شده از سوی شاهان برای به ویرانی کشاندن کشور، آگاه می‌شود بدون اینکه درگیر برخی پیچیدگی‌های مباحث تاریخی شود. کتاب «شب ظلمانی شاهنشاهی» که به همت انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده یکی از کتاب‌هایی است که مطالعۀ آن، هم برای علاقه‌مندان به مباحث تاریخی می‌تواند سرآغاز نگاهی نو به تاریخ ایران تلقّی شود، و هم برای تمامی مردم مفید واقع گردد تا با مطالعۀ آن از بصیرت تاریخی خوبی برخوردار شوند.

این کتاب در طرح ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در نماز جمعه‌های کشور که به‌همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی و با همکاری شورای سیاست‌گذاری ائمۀ جمعۀ سراسر کشور در حال اجرا است، معرفی شد.