تاریخ
تاریخ
بشر در گذر زمان از خود آثاری به یادگار گذاشته است که ره‌توشه رشد و تکامل آیندگان هستند. این آثار در ظرف زمان، خود را...
';
مشروطه نقطه عطف تاریخ ایران به شمار می‌رود. انقلاب مشروطه واقعه‌ای تک عاملی نبود، بلکه تحت تأثیر عوامل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و دینی...
';
سیر در وقایع انقلاب از زبان یاران امام و همراهان این جریان مهم تاریخ ایران سبب می‌شود مخاطبان با تکرارهای ملالت‌بار، روبه‌رو و احتمالاً با...
';
خصوصیت دوم، وابستگى ذلت آمیزى بود که این ها [پهلوی ها ] به قدرت هاى خارجى داشتند. حالا در این کتاب هایى که براى تبرئه و بى گناه نشان دادن رژیم خبیث...
';
بى اعتنایى به پیشرفت علمى، ترویج خودکم بینى ملى و بزرگنمایى غربى؛ حالا کار علمى که پیشرفت نمی کرد، حرکت علمى به معناى واقعى کلمه که اصلاً وجود...
';
«ما یک رژیمِ بی‌کفایت، فاسد، وابسته، بی‌دین، سوءاستفاده‌چی و خودخواه و دارای دیگر ممیّزات زشت را برکنار کرده‌ایم؛ ولی به مردم معرفی نمی‌کنیم که این ها...
';
در سال ۵۷ که انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمد و آن غوغای عظیم را در دنیا به راه انداخت، یک عده از نخبگان درجه...
';
امروز ملت ایران احساس عزت می کنند، احساس تشخص می کنند. انقلاب، ضعف نفس و خودکم بینی را در ملت ما از بین برد؛ به جای آن، اعتماد...
';
توانایی و ظرفیت ملت ایران در حفظ انقلاب و پاسداری انقلاب، عظمت و اهمیتی دارد که شاید بشود گفت از اهمیت خود اصل انقلاب کمتر...
';