دین
دین
از اموری که هر انسان متدین به دین اسلام در ابتدای ورود و آشنایی خود با این دین با آن آشنا شده و باید اولا در اعتقاد به آنها و ثانیا در انجام آنها التزام داشته باشد، احکام فقهی است. این بخش از دستورات دین به بخش عملی زندگی انسان مسلمان مربوط شده و بخش غالب زندگی دینی او را تشکیل می‌دهد. بستۀ پیشنهادی پیش‌روی شما، مجموعه‌ای از کتب برگزیده در بازار نشر با موضوع احکام تخصصی می‌باشند که به فراخور نیاز اقشار و صنوف متعدد جامعه اسلامی، کتاب‌هایی در خصوص احکام عملیه مطابق با فقه شیعه معرفی شده است. آنچه در این بسته پیشنهادی به خوبی قابل مشاهده است، تنوع کتب متناسب با لایه‌های مختلف اجتماعی و پویایی فقه شیعه در زمینه فقه و فتاوای ناظر به نیاز عموم مردم در سطوح مختلف اجتماع می‌باشد. بدیهی است اگر بخواهیم در مسیر صعود به قله‌های تعالی طی طریق داشته باشیم، به عنوان پله اول از التزام به احکام عملیه فراتر نرفته و راهی جز آشنایی و عمل به دستورات دین را نداریم.
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
حرکتی که اباعبدالله علیه‌السلام آغاز کرد، در تاریخ بشریّت بینظیر است. اگر بخواهیم فقط یک هدف را مطرح کنیم و بگوییم هدف از حرکت حسینی فقط همان يك هدف بوده است، در حق آن حضرت جفا کرده¬ایم. قیام ایشان مجموعه‌ای از آموزه‌های عمیق دینی بود كه راه هدايتي براي بشريت بود. چه در بُعد انسانی، چه معنوی، چه عرفانی و حتی در سبک زندگی دنیوی. در بستۀ پیش‌رو تلاش کرده‌ایم تا مجموعه‌ای غنی از بهترین کتب با زبان فارسی در توصیف ابعاد مختلف زندگی امام حسین (ع) و تبیین جایگاه رفیع ایشان در منابع اسلامی گردآوریم. بدیهی است معیار گزینش این کتب از میان هزاران جلد کتاب در فضای نشر زندگانی اهل بیت (ع)، غنای محتوایی و روانی بیان و همچنین بدیع بودن موضوع مطرح شده در این مجموعه کتب می‌باشد. تنوع ابعاد وجودی سیدالشهداء از یک سو و اقتضای دقت نظر در حرکت ایشان از سوی دیگر، باعث شد این بسته پیشنهادی دارای سرفصل‌های متعدد که حاوی کتبی گوناگون در زمینه‌های مختلف مرتبط با امام سوم شیعیان هستند، باشد.
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
وقتی خورشید عالم‌تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم پس از بیست‌وسه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل‌بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی‌ناپذیرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل‌بیت پیامبر از سمت خدا به‌عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راه‌یابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل‌بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين (ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
خداوند حکیم در آیات متعددی از قرآن بندگان خویش را به مطالعه سرگذشت پیشینیان، به ویژه انبیا و اقوام گذشته دعوت کرده است. این کتاب مقدس سرشار از حکایات و شرح احوال اقوام و انبیای الهی است که منبعی از سرگذشت¬های عبرت¬آموز را پیش¬روی خوانندگانش قرار می¬دهد. سرگذشت پیامبرانی که در راه اعتلای کلمه حق و دعوت به توحید علی¬رغم تمام سختی¬ها و مشقت¬ها، ایستادگی کردند و وجود خود را صرف هدایت بشریت و رشد انسانیت کردند. سرگذشت انسان¬های موحدی که از پیروی کفار و بت پرستان سر باز زدند و سعادت دنیا و آخرت خویش را رقم زدند و همچینین سرگذشت اقوام و افرادی که تحت تأثیر امیال و هواهای نفسانی خویش، دچار عذاب الهی در دنیا و شایسته عقاب او در آخرت شدند. گردآوری و ارائه عالمانه و محققانه داستان¬های قرآنی با محوریت تاریخ انبیا یکی از موضوعات حائز اهمیت در نگارش کتاب¬های دینی به شمار می¬آید که مخاطبان بسیاری را جذب خویش ساخته است. در ادامه، معرفی برخی از بهترین کتب در زمینه قصص قرآنی، جهت اطلاع مخاطبان ارائه شده است.
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
عبادت و احکام يكي از مسائل مهمي است كه دين مبين اسلام براي آن اهميت ويژه‌اي قائل شده، تا جايي كه در قرآن عبادت به عنوان هدف والاي خلقت آدمي معرفي شده است. به همين جهت دانستن چرايي عبادت و احکام و فلسفۀ آنان از سؤالاتي است كه ذهن بسياري از مردم خصوصاً قشر تحصيلكردۀ جامعه را به خود مشغول نموده است. متأسفانه تا امروز كتب بسيار معدودي در موضوع اين بسته نگاشته شده است و برخي كتب نيز به صورت غير تخصصي و غير عالمانه در ذيل اين موضوع تأليف شده، به گونه‌اي كه پاسخگوي سؤالات مطروحه در اين باب نيست؛ به همين جهت در معرفي كتب اين بسته با محدوديتی جدي‌ مواجه بوديم. تلاش شده كتبي در اين بسته به مخاطب معرفي شود كه تا حدودي بتواند سؤالات ذهن خواننده را پاسخ گويد و در نتيجه اثر مستقيم در باورهاي وي بگذارد. به جهت وجود محدوديت‌هاي بالا، تنها ممكن شد كه كتبي براي قشر تحصيل‌ كرده معرفي شود و براي عموم اقشار جامعه كتب مفيدي در اين موضوع يافت نگرديد.
';
تشیع در مناطق و سرزمین‌های مختلف جهان راه یافته است و شیعیان در بسیاری از کشورهای دنیا حضور دارند. از ایران که قلب تشیع است تا آمریکا و اروپا شیعیان حضوری تاثیرگذار در جامعه خود دارند. یکی از نیازهای موجود شناخت شیعیان در مناطق مختلف و آگاهی از شرایط اجتماعی، تاریخی و... آن‌ها می‌باشد. جهت دست‌یابی به این هدف لازم است شیعیان کشورهای مختلف دنیا معرفی شده و ظرفیت‌ها و ویژگی‌های هر کدام دانسته شود. در این بسته برای دست یابی به این هدف به معرفی شیعیان در کشورهای مختلف پرداخته می‌شود و کتاب‌هایی که تشیع را در مناطق مختلف شناسایی کرده و به وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و ... شیعیان پرداخته است، به علاقه مندان معرفی می‌شود. ذکر چند نکته در اینجا ضروری است: 1-در این بسته به کشورهایی که شیعیان بیشتری دارد پرداخته می‌شود و کشورهای دیگر به دلیلی محدودیت بیان نشده است. 2-در بعضی از کشورها کتاب‌های مناسبی نوشته یا یافت نشده است. 3-یکی دیگر از ملاک‌های گزینش اهمیت کشورهای مورد نظر بوده و کشورهای کم اهمیت نیامده است. 4-محور کتاب‌های معرفی شده مختلف بوده و هر کدام از مؤلفین بسته به شرایط و اقتضائات موجود مباحث مختلفی را مطرح کرده و یا وضعیت معاصر یا گذشته را مطرح می‌نماید.
';
قرآن تنها کتاب آسمانی است که پیروان خود را به سر منزل هدایت می‌رساند. برای رسیدن به این مقصد هدایت دو گام مهم باید برداشته شود، گام اول فهم قرآن و گام دوم عمل به آن است. همت علمای اسلام در زمینۀ ارشاد مردم، بر پایه آشنا ساختن ایشان با مفاهیم قرآنی بوده که در قالب تفسیر نمود پیدا کرده است. علم تفسیر که خود یکی از علوم مهم و تخصصی در حوزۀ دین به شمار می‌آید، کتب متعددی را به خود اختصاص داده است. به طور کلی تفسیر قرآن به دو روش ترتیبی و موضوعی نگاشته شده و هر یک از نویسندگان بنابر تخصصی که داشته‌اند با نگاهی خاص به این مسئله نگریسته‌اند. این نگرش‌ها به صورت عرفانی، فلسفی، روایی، اجتماعی، لغوی، کلامی و... دیده می‌شود. گرچه بیشتر کتاب‌های نوشته شده در موضوع تفسیر به زبان عربی است؛ اما در میان این تفاسیر، برخی به زبان فارسی نوشته یا ترجمه شده است. اطلاع از این دست تفاسیر، یکی از نیازهای مهم فارسی زبانان است که متأسفانه اکثر مردم از آنها آگاهی ندارند. در بستۀ پیشنهادی زیر سعی شده تا نمونه‌هایی از برخی تفسیرهای خوب و مهم فارسی یا تفسیرهایی که از عربی به فارسی ترجمه شده‌اند معرفی اجمالی شود. این تفاسیر بر اساس مذهب شیعی است. برخی از کتاب‌های معرفی شده در ردۀ تفاسیر موضوعی و برخی در ردۀ تفاسیر ترتیبی می‌باشند.
';
تشیع از مهم ترین گروه ها و مذاهب اسلامی است که امروزه آموزه های آن به صورت فراگیری در آمده است. تاریخ تشیع از مباحثی است که لازم است هر شیعه به مقدار توانایی خود با آن آشنا شده و بداند شیعه چگونه توانسته است خود را از تندبادهای گوناگون حفظ نماید. به راستی تشیع از چه زمانی آغاز شده است؟ در زمان امامان معصوم علیهم السلام شیعه چه اقداماتی را انجام داده است؟ تا به حال تشیع چه روندی را در طول تاریخ داشته است؟ این سوالات بخشی از مباحثی است که در کتاب های بسته تاریخ تشیع به آن ها پاسخ های مفصل و مختلف داده می شود. این کتاب ها مباحثی را از شکل گیری شیعه تا سیر تاریخی آن در شرایط مختلف مورد بررسی قرار داده¬ و بیان می¬کنند که تشیع چگونه پویایی خود را در طول قرن¬ها با وجود حکومت¬های مخالف خود حفظ کرده است. همچنین در این کتب با عملکرد علما، حاکمان مهم شیعه آشنا خواهید شد. در این بسته تلاش شده معتبرترین و مستندترین کتاب¬ها در این موضوع معرفی شود تا خوانندگان و علاقه مندان به این موضوع اطلاعات جامع و کاملی را با خواندن این کتب دریافت کنند. در پایان ذکر این نکته ضروری است که در معرفی این بسته ملاک فارسی بودن و دردسترس بودن کتب برای عموم مردم در نظر گرفته شده است
';
رهبر انقلاب مسئله تکفیر و جریان‌های تکفیری را یک حرکت مخالف با دستورات قرآنی و روح نبوی معرفی کرده و آنها را به مثابه "خنجر از پشت" به پیکره امت اسلامی معرفی می‌کنند؛ چه آنکه از این جریان مشکوک به عنوان یکی از "مصائب" جهان اسلام، "خطر بزرگ"، "عمله شیطان" یاد می‌کنند و گاه به کشورهای حامی نیز هشدار می‌دهند که روزی همین جریان‌های تکفیری گریبان شان را خواهند گرفت؛ مسئله‌ای که این روزها بیش از پیش نمایان شده و در رسانه‌ها به صراحت از تقلای کشورهای حامی برای در امان ماندن از خطرات این جریان می‌خوانیم و می‌شنویم. رهبر انقلاب همچنین جریانات تکفیری را "مژده‌ای به استکبار" می‌دانند و به نقش مستقیم و غیرمستقیم آنها در رویگردانی اذهان از مسئله اصلی جهان اسلام یعنی قضیه فلسطین اشاره می‌کنند.
';
بسته پیشنهادی پیش‌روی شما، معرفی بهترین کتاب‌ها در رابطه با مسئلۀ مهدویت در اعتقادات اسلامی را بر عهده گرفته است. برای تدوین این مجموعه بیش از 250 عنوان کتاب از آثار برجسته مهدوی که تا پایان سال 1393 به چاپ رسیده‌اند، بررسی و سعی شده تا مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مطالب در خصوص بحث مهدویت برای عموم مخاطبان در این مجموعه گنجانده شود و از ارائه مطالب غیرضروری حتی‌الامکان اجتناب شود. مباحث مهدویت به 7 زیر موضوع تفکیک شده و لازم به تأکید است که اولویت مطالعه این 7 زیر موضوع برای حصول بهترین نتیجه از سیر مطالعاتی بسیار لازم است به این صورت که ابتدا آثار مربوط به معرفت مهدوی مطالعه شود و بعد زیر موضوع شناخت امام مهدی و سپس مهدی یاوران و به همین ترتیب تا آخرین زیر موضوع که انحرافات بحث مهدویت است. سیر مطالعاتی از مقدماتی تا پیشرفته تدوین شده است و در هر زیر موضوع هم تنها آن قسمتی از کتاب که موردنیاز بحث بوده است، برای مطالعه مشخص شده است. در این مجموعه برای نوجوان هم یک بسته مطالعاتی ویژه از بهترین کتاب‌های مهدوی که یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه منتظران می‌باشند در نظر گرفته شده است. سیر مطالعاتی جامع مهدویت: 1) معرفت مهدوی (مبانی اعتقادی مهدویت) سطح مقدماتی: 1- آینه‌ی اول از کتاب شمیم گل نرگس (با عنوان امام شناسی) (8 صفحه) 2- آثار اعتقاد به امام زمان علیه‌السلام (مهم‌ترین کتاب سیر مطالعاتی مهدویت در این موضوع همین کتاب است) (86 صفحه) 3- رجعت از دیدگاه عقل (75 صفحه) 4- یک ‌فصل از بخش سوم کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران (شامل بخشی با عنوان تولی و تبری دو رکن انتظار) (13 صفحه) سطح متوسط: 5- بخش یکم، فصل یکم از کتاب امام مهدی موجود موعود (کل فصل امامت عام) (30 صفحه) 6- بخش دوم از فصل چهارم از کتاب شش ماه پایانی (با عنوان بداء و نشانه‌های ظهور) سطح پیشرفته: 7- تمام فصل اول و 4 بخش نخست فصل دوم از کتاب از ظهور جهان تا جهان پس از ظهور حضرت ولیعصر (عج) (390 صفحه) 8- آخرالزمان شرایط ظهور باطنی‌ترین بعد هستی (80 صفحه) آثاری برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- بخش 24 از کتاب امام مهدی از ولادت تا ظهور (پیرامون بحث رجعت) (23 صفحه) 2- بداء یا محو و اثبات الهی (42 صفحه) 3- برخی از فصول کتاب عقاید اسلام در قرآن کریم (از جلد اول این مباحث: عهد و میثاق (الست بربکم)، مباحث الوهیت، مباحث ربوبیت؛ از جلد دوم این مباحث: مشیت، بداء یا محو و اثبات، جبر و تفویض و اختیار و معنای آن‌ها و هم‌چنین قضا و قدر و از جلد سوم این مباحث: مطالبی درباره سیره مبلغان الهی برحسب ترتیب زمانی ایشان عصر فترت و آبای رسول خدا صلی‌الله علیه و آله می‌شود.) 2) شناخت امام مهدی (مباحث مربوط به شخصیت و ویژگی‌های حضرت حجت) الف) مباحث مربوط به ویژگی‌های ظاهری و شخصیتی حضرت امام زمان علیه‌السلام: سطح مقدماتی: 1- گزارش لحظه‌به‌لحظه از ولادت امام زمان (40 صفحه) 2- آینه‌ی دوم تا آینه‌ی هفتم از کتاب شمیم گل نرگس (شامل عناوین: ولادت صاحب‌الزمان، نام مبارک حضرت، ویژگی‌های فردی، پدران اجداد و شمایل، مسئله غیبت و فلسفه غیبت) (32 صفحه) سطح متوسط: 3- بخش اول کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران (که خودش شامل 6 فصل است) (108 صفحه) سطح پیشرفته: 4- باب‌های 41 تا 46 از جلد دوم کتاب کمال‌الدین و تمام النعمه (شامل عناوین: روایاتی که درباره مادر حضرت وارد شده است، روایات میلاد ایشان، افرادی که حضرت را دیده‌اند (به‌خصوص حدیث 21 این باب)، علت غیبت، توقیعات وارده از حضرت و احادیثی درباره عمر طولانی حضرت) (180 صفحه) ب) آثاری مربوط به مباحث معرفتی ویژه امام زمان علیه‌السلام: سطح مقدماتی: 1- جهت‌نما (40 پرسش و پاسخ مهدوی) (138 صفحه) 2- بخش دوم کتاب معرفت امام زمان و تکالیف منتظران با عنوان معرفت امام زمان (شامل 3 فصل) (98 صفحه) 3- بشارت به منجی موعود (86 صفحه) سطح متوسط: 4- بخش یکم فصل دوم (امامت خاص) و فصل سوم (مهدویت شخصی) از کتاب امام مهدی موجود موعود (72 صفحه) 5- پرتوی از آیه‌های مهدوی (256 صفحه) 6- یک فصل از بخش سوم کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران (شامل بخشی با عنوان مبانی قرآنی انتظار موعود) (15 صفحه) سطح پیشرفته: 7- دعای ندبه، زندگی در فردایی نورانی (182 صفحه) 8- بخش اول (با عنوان شناختن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واجب است) و دوم (با عنوان اثبات امامت حضرت حجت بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف) و سوم (با عنوان قسمتی از حقوق و مراحم آن حضرت نسبت به ما) و از بخش چهارم کتاب قسمت حرف ((ک)) کمالات آن حضرت فصل اول و دوم از جلد اول کتاب مکیال المکارم (150 صفحه) آثاری برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- گفتار اول، دوم، سوم، چهارم و ششم کتاب آب حیات (شامل مباحث نگاهی به سیمای حضرت ولی‌عصر و درباره غیبت، خصوصیات و مراتب حضرت حجت، حضرت حجت در آینه وحی و شبهاتی پیرامون حضرت حجت) (190 صفحه) 2- بخش‌های چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم از کتاب خورشید مغرب (99 صفحه) 3- امام مهدی و سرگذشت پیامبران الهی در قرآن (398 صفحه) 4- پژوهه مهدوی (اطلاعات این کتاب به شکل مبسوط در بخش معرفی منابع سیر مطالعاتی ذکر شده است، از نکات قوت این کتاب بررسی دقیق و مستند به‌ویژه در بخش منجی در ادیان ابراهیم و مکاتب اهل سنت است!) (295 صفحه) 3) مهدی یاوران (مباحث مربوط به وظایف منتظران) سطح مقدماتی: 1- آینه‌ی هشتم و نهم از کتاب شمیم گل نرگس شامل مباحثی با عنوان انتظار و وظیفه شیعیان در عصر غیبت (18 صفحه) 2- بخش‌های اول و دوم و چهارم از کتاب آماده‌باش یاران امام زمان علیه‌السلام با عناوین: معنای انتظار، ویژگی‌های منتظران و وظایف شیعه در زمان غیبت (170 صفحه) 3- در هوای او (180 صفحه) 4- زندگی مهدوی (اخلاق و اوصاف منتظران) (200 صفحه) 5- شرایط ظهور از دیدگاه قرآن (119 صفحه) سطح متوسط: 6- سودای روی دوست (189 ص) 7- تمام بخش دوم از کتاب امام مهدی موجود موعود با عنوان انتظار که شامل چهار فصلِ شعاع آفتاب، حقیقت انتظار، منتظر و انتظار ابعاد و تکالیف می‌شود. (100 صفحه) 8- امام زمان در کلام آیت‌الله بهجت (92 صفحه) سطح پیشرفته: 9- کل جلد دوم کتاب مکیال المکارم (490 صفحه) کتاب‌های ویژه در این موضوع به‌خصوص مناسب برای بانوان: 1- خانواده و تربیت مهدوی (512 صفحه) (با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه خانواده می‌باشد، می‌توان گفت ساختن یک خانواده با رویکرد و فرهنگ مهدوی جزء مهم‌ترین وظایف هر منتظری می‌باشد، لذا بسیار مناسب است تا این اثر به‌طور کامل مطالعه شود.) 2- بانوان رجعت کننده (133 صفحه) منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- کیست مرا یاری کند (109 صفحه) 2- وظايف شيعيان در زمان غيبت (318 صفحه) 3- فصل پنجم از کتاب از قله عاشورا تا دریای ظهور (با عنوان تکلیف زائر) (20 صفحه) 4- مدعیان انتظار، دشمنان ظهور (78 صفحه) 5- گفتار پنجم از کتاب آب حیات با عنوان انتظار (15 صفحه) 6- یک فصل از بخش سوم کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران (شامل بخشی با عنوان جایگاه انتظار در اندیشه سیاسی امام خمینی) (25 صفحه) 4) مهدی ستیزان (مباحث مربوط به دشمن‌شناسی) الف) بخش اول یهود شناخت و صهیونیسم جهانی: سطح مقدماتی: 1- پیامبر و یهود مدینه (208 صفحه) سطح متوسط: 2- تبار انحراف (320 صفحه) 3- اسطوره‌ها جان می‌گیرند (78 صفحه) 4- اخلاق یهودی و تمدن غربی (112 صفحه) 5- سیری در مکتب یهود (255 صفحه) 6- شوالیه‌های معبد (186 صفحه) 7- پروتکل‌های رهبران یهود برای تسخیر جهان (154 صفحه) سطح پیشرفته: 8- یهود و صهیونیسم: تحلیل عناصر قومی، تاریخی و دینی یک فاجعه (507 صفحه) 9- یهود در المیزان (512 صفحه) برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- نیمه پنهان آمریکا: مروری کوتاه بر بنیان‌های نظری و ارکان تمدنی آمریکا، تألیف شهریار زرشناس، انتشارات کتاب صبح (130 صفحه) 2- پروتکل‌های دانشوران صهیون، برنامه عمل صهیونیسم جهانی (796 صفحه) 3- یوسرائیل و صهیوناکراسی (520) ب) بخش دوم وهابیت: سطح مقدماتی: 1- جلدهای 4 و 5 از کتاب حق با کیست (115 صفحه) سطح متوسط: 2- دین زاو (این اثر مهم‌ترین و جامع‌ترین و بدیع‌ترین کتاب از سیر مطالعاتی در بخش دشمن‌شناسی در زیر بخش وهابیت است) سطح پیشرفته: 3- بخش تاریخ سلفی گری از کتاب سلفی گری (وهابیت و پاسخ به شبهات) (210 صفحه) منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- بخش‌های 1 تا 3 از کتاب وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی (43 صفحه) 2- کتاب ماضی استمراری (168 صفحه) 3- وهابیت سیاسی (595 صفحه) ج) بخش سوم نظم نوین جهانی و سبک زندگی غربی بر مبنای مدرنیسم: سطح مقدماتی: 1- توسعه و مبانی تمدن غرب، تألیف سید مرتضی آوینی (258 صفحه) سطح متوسط: 2- گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی (195 صفحه) 3- غرب‌شناسی (239 صفحه) 4- علل تزلزل تمدن غرب (379 صفحه) سطح پیشرفته: 5- در شناخت غرب (201 صفحه) 6- فرهنگ مدرنیته و تمدن (160 صفحه) منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- مبانی نظری غرب مدرن (184 صفحه) 2- درباره غرب، رضا داوری اردکانی (451 صفحه) 5) نشانه‌شناسی ظهور (مباحث مربوط به علائم ظهور و شرایط و فتنه‌های آخرالزمان) الف) مباحث مربوط به شرایط و فتنه‌های آخرالزمان: سطح مقدماتی: 1- آینه دهم از کتاب شمیم گل نرگس با عنوان سختی‌های دوران غیبت (6 صفحه) 2- بخش سوم از کتاب آماده‌باش یاران امام زمان با عنوان سقوط دینی در عصر غیبت (26 صفحه) سطح متوسط: 3- اوضاع در آخرالزمان، از بخش اوضاع در آخرالزمان برعکس می‌شود تا پایان کتاب (150 صفحه) سطح پیشرفته: 4- بخش 5 از کتاب از ظهور جهان تا جهان پس از ظهور، با عنوان جهان در آستانه ظهور (70 صفحه) ب) مباحث مربوط به علائم ظهور: سطح مقدماتی: 1- آینه یازدهم تا پانزدهم از کتاب شمیم گل نرگس با عناوینی مانند (نشانه‌های ظهور، وقت ظهور، ویژگی‌های قیام، یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، رجعت) (50 صفحه) 2- فصل سوم تا هفتم از بخش چهارم کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران (شامل مطالبی با عنوان: نشانه‌های ظهور، تعیین وقت برای ظهور، وفا به پیمان شرط تحقق ظهور، ظهور و سنت‌های الهی و یاران قائم) (80 صفحه) سطح متوسط: 1- شش ماه پایانی (280 صفحه) 2- بخش چهارم از کتاب العبقری الحسان شامل مدح انتظار فرج و علائم ظهور است. میراث انبیا و معصومینی که با آن حضرت است ذکر شده و شرح‌حال آن بیان شده است. 3- مقتدای مسیح (216 صفحه) سطح پیشرفته: 1- بخش 1 از فصل سوم کتاب از ظهور جهان تا جهان پس از ظهور با عنوان هنگام قیام پس از ظهور (90 صفحه) منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- مردان و زنان آخرالزمان (124 صفحه) 2- جاهلیت مدرن (314 صفحه) 3- بخش هفتم از کتاب آب حیات، تألیف آیت‌الله ناصری، با عنوان ظهور (41 صفحه) 4- نزول مسیح و ظهور موعود (492 صفحه) 6) شاخصه‌های نظام مهدوی (مباحث مربوط به جامعه مهدوی) سطح مقدماتی: 1- آینه هفدهم و هجدهم از کتاب شمیم گل نرگس با عناوین برکات عصر ظهور و پایگاه حکومت (14 صفحه) 2- جامعه مهدوی (78 صفحه) سطح متوسط: 3- بخش پنجم از کتاب معرفت امام زمان و تکلیف منتظران با عنوان جهان پس از ظهور (100 صفحه) سطح پیشرفته: 4- بخش دوم و سوم از فصل سوم با عناوین برپایی عدالت در زمان ظهور و نتایج شگفت‌انگیز ظهور از کتاب از ظهور جهان تا جهان پس از ظهور (106 صفحه) منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- دولت مهدی علیه‌السلام، سیرت مهدی علیه‌السلام (72 صفحه) 2- دولت کریمه 3- جامعه‌سازی قرآنی 4- تمدن زایی شیعه 7) انحرافات (آسیب‌‎شناسی جریان مهدویت) سطح مقدماتی: 1- شهاب ثاقب، کل کتاب به‌جز فصول 1 و 2 و 14 و 15، (280 صفحه) (یکی از بهترین کتاب‌ها درزمینه آسیب‌شناسی مباحث مهدویت است که تاکنون تألیف شده و ازنظر اتقان مباحث عقلی و نقلی کم در نوع خود کم‌نظیر است) سطح متوسط: 2- انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه (شاید به‌جرئت بتوان گفت که در موضوع انحرافات در عرصه مهدویت در حال حاضر و متناسب با شرایط فعلی این کتاب یکی از بهترین کتاب‌ها باشد) سطح پیشرفته: 3- ديدار با تاريكي: نقد و بررسي عقايد، احكام و تعالیم فرقه ضاله بهاییت منابعی برای مطالعه بیشتر در این زمینه: 1- پیچک انحراف (240 صفحه) 2- اشباح انحراف (279 صفحه) 3- یک فصل کتاب نوید امن و امان با عنوان اسرار و فلسفه غیبت (52 صفحه) 4- مهدیان دروغین (416 صفحه) 5- محاكمه و بررسي در عقايد و احکام و آداب و تاريخ باب و بهاء (دوره سه‌جلدی) سیر مطالعاتی مهدویت ویژه نوجوانان: 1- پدری مهربان برای همه (دانش آموزان درباره امام زمان علیه‌السلام می‌پرسند) (76 صفحه) 2- امام روزگار ما (دانستنی‌ها و داستان‌های کوتاه مهدوی) (99 صفحه) 3- هیچ‌کس به من نگفت... (65 صفحه) 4- گزارش لحظه‌به‌لحظه از ولادت امام زمان (40 صفحه) 5- او می‌آید (داستان زندگی امام مهدی علیه‌السلام) (141 صفحه) 6- شمیم گل نرگس (160 صفحه) 7- غایب همیشه حاضر (96 صفحه) 8- کیست مرا یاری کند (109 صفحه) 9- بشارت به منجي موعود «نگرشي تحققي پيرامون عقايد ملل، اقوام و اديان جهان درباره منجي آخرالزمان» (86 صفحه)  
';
وقتی خورشید عالم تاب غروب می‌کند، عالمی با او در غروب می‌نشیند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پس از بیست و سه سال نورافشانی و در واپسین لحظات عمر خویش فرمود: «از میان شما رخت می‌بندم درحالی‌که کتاب خدا و مفسران این کتاب را که اهل بیتم باشند، در میانتان باقی می‌گذارم و آگاه باشید این دو از هم جدایی ناپذيرند تا زمانی كه در قيامت به من ملحق شوند.» آری اهل بيت پیامبر از سمت خدا به عنوان الگویی مناسب معرفی شده‌اند. پیشوایانی که سبک زندگی آنان در ادامه سنت‌های پیامبر بوده است و مانند ایشان وظیفۀ هدایتگری را بر دوش می‌کشند. راهیابی به مسیر صحیح زندگی الهی نیازمند مطالعۀ هر چه بیشتر راجع به سبک سلوک آن انوار درخشان است. بستۀ پیش‌رو بر آن بوده است تا با معرفی بهترین کتب سیرۀ اهل بیت علیه‌السلام از بین صدها کتاب و اثر نوشته‌شده توسط نویسندگان در سیره‌نگاری معصومین به بیان و توضیح هر چه بیشتر زندگانی و سیرۀ رفتاری حضرات معصومين(ع) بپردازد و دریچۀ جدیدی را برای شناخت بیشتر آن حضرات بر مخاطبین بگشاید.
';
عرفان‏های جدید، دسته‏ای از آیین‏ها و جریاناتی است که با نام عرفان و با آرم معنویت در اوایل سال‌های 70 وارد کشور ما شده‏اند و ندای حقیقت‌طلبی سر می‏دهند. البته این‏ها یک طیف نیستند، بلکه جنبش‏های مختلف و متعددی هستند، با ماهیت‏های متفاوت. در یک تقسیم‌بندی جغرافیایی عرفان‌های نو ظهور را می‌شود، به چهار قسم تقسیم کرد: 1-فرقی که از شرق آسیا وارد شده‏اند، مانند اشو، دالایی‏لاما، کریشنا مورتی، سای بابا، بودیسم، تائو، یوگا. 2-فرقی که متعلق به قاره آمریکا هستند؛ مانند عرفان سرخ‌پوستی، اکنکار، وین دایر، پائولو کوئلیو و حتی جریان شیطان‌پرستی با همین نگاه آمریکایی محسوب می‏شود. 3- فرقه‌هایی که به نوعی وابسته به ادیان الهی محسوب می‏شوند و خاستگاه اروپایی دارند. مانند عرفان مسیحیت و گروه‏های جدید مسیحیت مثل شاهدان یهوه و عرفان کابالا که متعلق به دین یهود می‌باشد. 4-طیفی هم عرفان‌های نوظهور داخلی قلمداد می‌شوند. مثل عرفان حلقه، رام الله، قانون جذب. اصلی‏ترین شاخصه‌های مشترک معنویت‏های نوظهور را می‌توان در شش عنوان مطرح کرد: 1-تفکر اومانیستی یا انسان محوری در برابر خدا محوري، اين نگرش، اصالت را به انسان داده و در حقيقت انسان محوري را زير بنا به حساب مي‌آورد. استدلالشان بر اين ديدگاه آن است كه انسان اولين موجود شناخته شده در عالم و نيز موجود برتر است. 2-دومین شاخصۀ این‏ عرفان‌ها دین‏گریزی و شریعت ستیزی و ترویج اباحیگری و بی‌بندوباری است. 3-شاخصه سوم نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی است و جایگزین کردن شادمانگی به عنوان هدف نهایی. 4-یکی دیگر از ویژگی‌های عرفان‌های نوپدید التقاطی بودن آنهاست که با در آمیختن اعتقادات و رسم و رسوم از ادیان مختلف تفکر جدیدی را بنیان نهاده‌اند. 5-نمادپرستی و اشاعه آن که اولین، شایع‌ترین، وسیع‌ترین بُعد نفوذ نحله‌ها در کشورهای مختلف هستند، نمادهایی که از آن به سمبل هم تعبیر می‌شود. 6-خردستیزی و منطق گریزی یکی دیگر از وجوه مشترک همه عرفان‌های کاذب یا به تعبیر بهتر، نفی عقلانیت و مخالفت جدی با فلسفه و منطق است. این گروه‌ها به دلیل نفوذ در فرهنگ مسلمانان، تعالیم و روش‌هاى خود را با برخى از آموزه‌هاى اسلام، همانند معرفى مى‌کنند و اذعان مى‌دارند ما همان چیزى را مى‌گوییم و مى‌خواهیم که عرفان اسلامى مى‌جوید؛ تنها زبان و شیوه ما امروزى، متفاوت و مردمى‌تر است؛ به همین جهت لازم است تفاوت‌ها و کاستى‌هاى این جریان‌هاى معنویت‌گرا، نقادى و تبیین شود تا از این فریب جلوگیرى شود و این شبهه را برطرف نماید. کتب معرفی شده از طرف مجمع ناشران تحقیقى مستند است، دربارۀ شناخت مهم‌ترین کتاب‌هایی چاپ شده در نقد و بررسی گروه‌هاى نوظهور عرفانى و معنوى از سراسر جهان که سال‌هاست در ایران رواج یافته‌اند و از بین دهها کتبی که چاپ شده است انتخاب گردیده است. کارشناسان در معرفی کتاب سعی کرده‌اند کتبی را به مخاطبین معرفی کنند که واجد شرایط ذیل باشند : 1. نویسندگان و نقادان این جنبش‌های نوظهور از کارشناسان علوم دینی و بالخصوص این فرق نوظهور باشند. 2.کتاب‌های معرفی شده مستند باشند به مباحث عقلی و علمی و کتب چاپ شده توسط عرفان‌های نوظهور. مخاطبین کتب معرفی شده دانشجویان و جوانان و کسانی هستند که با این فرق و گروه‌ها درگیرند و پژوهشگران در این رشته می‌باشند. امید است با معرفی و مطالعۀ این کتب گره‌ای از مشکلات اعتقادی و فرهنگی کشور حل شود. هر چند برای نقد این فرقه‌ها کار بسیار زیادی می‌طلبد و باید نقدهای تحلیلی و علمی و مستدل جایگزین نقدهای غیر تخصصی شود.
';
دعا از مسائلی است كه در دين مبين اسلام از آن به عنوان مخّ و مغز عبادت ياد شده است. همچنين رسول خدا و اهل بيت ايشان عليهم‌السلام و همۀ بزرگان دين نيز اهتمام خاصی در انشاد ادعيه برای ارتباط با پروردگار متعال داشته‌ا‌‌ند. به همين جهت اهميت ويژۀ دعا در مباحث دينی بر كسی پوشيده نيست. اما كماكان اين سؤالات بر اذهان همگان خصوصاً اقشار تحصيلكردۀ جامعه نقش خواهد بست كه اصولا چرا بايد دعا كنيم؟ چرا بايد نسبت به خالق خود با تضرع، دست را بالا برد و از او با زاری و حالتی متواضعانه درخواست نمود؟ چه كتابی برای بهره گيری در زمينه دعا مناسب است؟ از چه اذكار و ادعيه‌ای برای رفع مشكلات بايد بهره جست؟ برای آگاهی از معانی و شرح فرازهای دعاها از چه كتبی بهره بجوييم؟ بحمدالله تاكنون كتب متعددی در اين زمينه نگاشته شده و حساسيت اين مطلب توسط فضلای دينی به خوبی درك شده است. به همين دليل از بين اين كتب تعداد 38 مورد گلچين شده و معرفی شد. رويكرد ما در معرفی اين كتب، سهولت دستيابی مخاطب به كتب، سادگی فهم اين كتب حتی برای اقشار تحصيل‌كرده و كيفيت پاسخ كتب به سؤالات مطروحه در ذيل اين بحث بود.
';
وقتی کتاب اشارات ابن‌سینا را آغاز می‌کنیم، دغدغه‌ نخست او این است که انسان‌ها در این واقعیت که محسوساتی وجود دارد، اتفاق دارند؛ بنابراین آغاز فلسفه بر تنبیهاتی استوار است که انسان بتواند از این محسوسات و جزئیات عبور کرده و از درون این محسوسات معقولات و کلیات را دریابد. یا هنگامی‌که صفحات نخست نهایه الحکمه را ورق می‌زنیم، می‌بینیم که ما تردیدی نداریم که واقعاً و حقیقتاً هستیم و نیز چیزهای دیگری هست که واقعاً و حقیقتاً خارج از ما وجود دارند. هوایی که استنشاق می‌کنیم، زمینی که روی آن قدم می‌زنیم و درختانی که پیش‌روی خود می‌بینیم، اشیاء واقعی خارجی هستند؛ اما وقتی ژرف‌تر به مسئله می‌اندیشیم، با پرسش‌های جدی‌تری روبرو هستیم. آیا واقعاً و حقیقتاً جهانی خارج از من و ادراکات من وجود دارد؟ اگر من به گونه‌ بی‌واسطه با ادراکات خود سروکار دارم و به‌واسطه‌ آن‌ها با جهان خارج در ارتباطم، چرا باید به وجود اشیائی خارج از خود اعتماد کنم؟ حتی اگر فرض کنیم در خارج از من اشیائی وجود دارند، چگونه اطمینان کنم که آن‌ها را به همان‌گونه که هستند، تصور می‌کنم؟ و... این دست پرسش‌ها -که به‌طورجدی از کارهای کانت آغاز می‌شود و زائیده نگرش ایدئالیست‌های اروپایی است- توانست در مغرب زمین مسیر فلسفه را تغییر دهد. به‌گونه‌ای که دیگر کار فلسفه شناخت اشیا خارجی و روابط بین آن‌ها نبود، بلکه شناخت یکسره معطوف به سازوکار ذهن و عملیات آگاهی بود. اگر بخواهیم بر این جنبش اروپایی نامی بگذاریم، بهتر است آن را «ایدئالیسم» بخوانیم و جریان فلسفه‌ اسلامی را «رئالیسم». این نام که موردپذیرش علامه طباطبایی‌(ره) در اصول فلسفه و روش رئالیسم قرار می‌گیرد، به شکافی بزرگ بین نگرش معرفت‌شناختی اسلامی و غربی دامن می‌زند. این شکاف موقعی عمق می‌یابد که علامه‌(ره) «ایدئالیسم» را مساوی «سفسطه» و «رئالیسم» را مساوی «فلسفه» می‌خواند. بزرگ‌ترین مواجهه‌ فلسفه‌ اسلامی و غربی در معرفت‌شناسی رخ می‌دهد و تا نتوانیم مسائل و مشکلات این حوزه را رفع کنیم، نمی‌توانیم تعریف درستی از فلسفه داشته باشیم.
';
هرچند فراگیری و فهم دقیق مسائل اعتقادی نیازمند صرف زمان است و جوینده حقیقت می‌بایست تمامی تلاش خود را بنماید و از راه‌های گوناگون به ابعاد مختلف هر مطلب شناخت بیشتری پیدا کند، ولی گاهی محدودیت‌های موجود توفیق چنین تلاشی را از انسان سلب می‌نماید و ناچار می‌بایست به حداقل‌ها اکتفا نموده و از فرصت‌های موجود به‌طور بهینه استفاده نماید. کتاب‌هایی که پیش‌رو دارید مباحث اعتقادی را به‌صورت موجز و مفید گرد هم آورده‌اند تا خوانندگان را در مطالعه‌ای سریع‌تر و بهینه‌تر یاری نمایند. کتب متعدد و ارزشمندی در این زمینه وجود دارند که به این نیاز مخاطبان پاسخگو هستند که کتب حاضر از میان آن‌ها گلچین شده‌اند. امید است مطالعه این آثار برای مخاطبین عزیز مفید واقع گردد و ایشان را در پاسخگویی به سؤالات و دغدغه‌هایشان یاری نماید.
';
یکی از معارفی که هر انسان مؤمن و موحد باید آن را فرا بگیرد مسئله توحید و خداشناسی است. خداشناسی از اساسی‌ترین امور اعتقادی بوده که زیربنای تمامی عملکردهای فکری و ظاهری انسان است. اگر توحید را با مبنای صحیحی بچینیم، قاعدتاً در رویکردهای فردی و اجتماعی ما نیز اثر خواهد داشت. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مؤلفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به‌تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تألیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین‌های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را می‌توان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که گام اولیه در این وادی را برمی‌دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح موردپسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان‌تر با مخاطب مواجه می‌شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت‌های بیشتر و نگاه تحقیقی‌تر در این اصول هستند. در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است؛ و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه است که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
';
اگر بخواهیم درباره انبیا و امامان الهی سخن بگوییم و اوصاف ایشان را ذکر کنیم، از شاخص‌ترین خصوصیات، عصمت ایشان است. اگر تحلیل درستی از این ویژگی ارائه نشود، جایگاه پیامبران خدا به‌درستی تبیین نخواهد شد و به تفسیر صحیحی از انسان برتر نخواهیم رسید. آن ویژگی که می‌تواند ایشان را برای ما به‌عنوان الگو معرفی سازد، عصمت ایشان است درصورتی‌که آن را به معنای صحیحش که ویژگی انسان برتر است تصور کنیم نه خصوصیت موجودی برتر از انسان (که ابتدای بیراهه است) و اگر اختیار ایشان را در کسب مقام عصمت از او گرفته و تنها آن را موکول به عنایت الهی کنیم، دیگر فضیلتی برای پیامبران خدا و ائمه معصومین ثبت نشده است و عصمت نیز مقام ارزنده‌ای نخواهد بود. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مؤلفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به‌تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تألیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین‌های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را می‌توان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که گام اولیه در این وادی را برمی‌دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح موردپسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان‌تر با مخاطب مواجه می‌شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت‌های بیشتر و نگاه تحقیقی‌تر در این اصول می‌باشند. در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است. و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه است که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
';
یکی از مهم‌ترین اصول اعتقادی موردبحث میان مذاهب اسلامی، مسئله امامت است. امری که به اعتراف بزرگان مسلمین، مهم‌ترین جایگاه را در جامعه مسلمانان دارد. نوع نگاه به این امر خطیر در تبیین آن بسیار مهم بوده و باید مؤلفین کتب دقت‌های لازم در این وادی را لحاظ نمایند. امامت مقامی است که توسط خداوند به بندگان خاص خود عنایت کرده است و پس از رسول خدا (ص) وظایفی به ایشان محول گردید که در راستای هدایت امت و رهبری ایشان به سمت کمال، قدم بردارند. وظیفه سنگین امام در هر عصر اقتضا می‌کند که توانمندی‌ها و فضائلی را دارا باشد که دیگر انسان‌ها از آن‌ها برخوردار نیستند. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مؤلفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به‌تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تألیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین‌های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را می‌توان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که گام اولیه در این وادی را برمی‌دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح موردپسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان‌تر با مخاطب مواجه می‌شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت‌های بیشتر و نگاه تحقیقی‌تر در این اصول هستند. در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است؛ و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه است که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
';
اعتقاد به‌ معاد جداي‌ از اعتقاد به‌ توحيد نيست‌ و هر كه‌ توحيد را قبول‌ كرده‌ است‌ ناچار بايد معاد را هم‌ قبول‌ داشته‌ باشد و آن‌که‌ قيامت‌ را انكار كند، در حقيقت‌ توحيد را انكار كرده‌ است‌. همه پيامبران و امامان (ع) و همه‌ كتاب‌هاي‌ آسماني‌- در قرآن‌ نزديك‌ به‌ هزار آيه‌ درباره ‌معاد است‌- اعلام‌ كرده‌اند كه‌ پس‌ از اين‌ جهان‌ مادي‌ و خاكي و بعد از مردن‌ انسان‌ها، جهاني‌ ديگر است‌‌ به نام‌ برزخ‌ و پس‌ از آن‌ جهاني‌ ديگر به نام‌ آخرت‌ و صحنه‌ قيامت‌ و برانگيختن‌ انسان‌ها وجود دارد. البته‌ يقين‌ به‌ قيامت‌ در اين‌ دنيا براي‌ افراد كمي‌ وجود دارد همان‌طور كه‌ يقين‌ به‌ وجود خداوند نيز در افراد كمي‌ وجود دارد. امّا در عالم‌ برزخ‌ و پس‌ از آن‌ در قیامت‌ همه‌ انسان‌ها حتي‌ كفار و منافقين‌ به‌یقین‌ مي‌رسند و همه‌ با چشم‌ خود عظمت‌ دستگاه‌ الهي را مشاهده‌ مي‌نمايند. لذا يكي‌ از اسامي‌ قيامت‌ «يوم‌‌اليقين‌» است‌ و به‌ مرگ‌ هم‌، يقين‌ گفته‌ شده‌ است. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مؤلفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به‌تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تألیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین‌های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را می‌توان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که گام اولیه در این وادی را برمی‌دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح موردپسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان‌تر با مخاطب مواجه می‌شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت‌های بیشتر و نگاه تحقیقی‌تر در این اصول هستند. در این سطح دایره تحقیق و آنگاه عقلانی بیشتری مشهود است؛ و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه است که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
';
مسئله عدل الهی از موضوع‌های مهم عقیدتی در بحث خداشناسی است که به جهت اختلاف بسیار زیاد آراء موجود در آن و کثرت مسائلی که از آن متفرع می‌شود و تأثیرات اجتماعی- سیاسی که این مسئله داشته است، به یکی از اصول دین تبدیل شده و در ردیف مباحث امامت و نبوت قرار گرفته است. ادیان توحیدی خداوند را از هرگونه ظلمی مبرا می‌دانند و رسولانش را منادی عدالت می‌دانند به‌گونه‌ای که هدف بعثت ادیان گسترش و حاکمیت عدل است. از مهم‌ترین صفات خداوند متعال که به خاطر جایگاه ویژه‌ای که در باب خداشناسی دارد، گاه در زمره اصول دین قرار می‌گیرد، مسئله عدل الهی است. از آن‌رو که اثبات عدالت الهی ثمرات متعددی را در زمینه تصور صحیح خداوند و صفات و افعال او ایفا می‌کند، کتب متعددی در زمینه عدل خداوند به رشته تألیف درآمده که هر یک جایگاه ویژه خود را دارند. با توجه به تفاوت سطح علمی مخاطبین کتب اعتقادی و نیز تفاوت نگاه مؤلفین به این اصول اساسی، بر آن شدیم تا به‌تناسب نیاز مخاطب و با توجه به کتب تألیف شده در این موضوع، پس از گزینش بهترین‌های نشر در باب کتب اعتقادی، سیر مطالعاتی مناسبی را برای استفاده عموم مشتاقان کسب معارف دین تدوین کرده تا خدمتی به اهل مطالعه برای استفاده بهینه ایشان انجام داده باشیم. این سیر در سه سطح کلی مبتدی، متوسط و متعالی در نظر گرفته شده است. دلیل تقسیم سیر به این سه مقطع را می‌توان در اختلاف سطح معلومات اهل مطالعه برای رویارویی با معارف بیان کرد. سطح مبتدی را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که گام اولیه در این وادی را برمی‌دارند و قصد مطالعه بدون زحمت علمی را داشته و نیز طالب درکی اجمالی از اصول دین خود هستند. این سطح موردپسند عامه مردم بوده و کتب موجود در آن با زبانی روان‌تر با مخاطب مواجه می‌شوند. سطح متوسط را آن دسته از مخاطبین تشکیل می‌دهند که مقدمات علمی لازم و درک اجمالی از اعتقادات را در سطح مبتدی فراهم کرده و خواهان دقت‌های بیشتر و نگاه تحقیقی‌تر در این اصول هستند. در این سطح دایره تحقیق و نگاه عقلانی بیشتری مشهود است؛ و در نهایت سطح متعالی ویژه آن دسته از اهل مطالعه است که اعتقادات را به شکل صحیح در دو سطح پیشین فراگرفته و طالب غور و دقت فلسفی بیشتر و گاهی مایل به درکی عرفانی از این حقایق هستند.
';
از وظایف اصلی خانواده‌ها در نسبت با فرزندان، اهتمام به تربیت دینی ایشان می‌باشد و برای تحقق این مهم، باید شرایط و بستر لازم را فراهم کنند و موانع موجود را برطرف نمایند. اما خانواده‏ها به تنهایی نمی‏توانند به این امر دست یابند زیرا شرایطی از قبیل فضای حاکم بر جامعه، رسانه‏ها و... در اختیار ایشان نیست. تا شرایط و بستر تربیت دینی فراهم نباشد انسان مؤمن تربیت نمی‌شود و انقلاب اسلامی از همین رو رخ داد و با بر هم زدن دنیای جدید، طرح عالَمی دیگر را درانداخت. انقلاب اسلامی به این مهم یعنی زمینه‏سازی عالَم دینی، دست یافت و بستر پرورش انسان‏های فراتر از دنیای جدید را فراهم کرد. هر چه این انسان به انقلاب پایبند باشد و خود را مقید به آرمان‏های انقلاب کند، بستر رشد و تربیتش فراهم می‏شود. نمونه عینی این مسئله در دفاع مقدس مشهود است. در فضاهای تربیتی کنونی؛ چه در محیط خانواده، مدرسه و... مشکلات زیادی شمرده می‏شود؛ تحول در نظام آموزش و پرورش، نظام خانواده و ... همه در دستور کار سازمان‏ها و نهادهای ذی‏ربط قرار گرفته است اما مشکلات هر روز پیچیده‏تر می‏شوند. مجموعه کتاب‏هایی که در این بسته پیشنهاد می‏شود سعی در پاسخ به مسایل تربیتی به خصوص تربیت دینی دارد. مخاطب این مجموعه والدین و مربیان می‌باشند البته تفاوت سطح در کتاب‏ها وجود دارد و برخی از کتاب‏ها برای مربیانِ پژوهشگر است. کتاب‏ها به سه دسته کلی تقسیم می‏شود: دسته اول از کتب تربیت کودک آغاز و به نوجوان ختم می‏شود. دسته دوم کتب مهارتی و کاربردی تربیت دینی است و دسته سوم کتب مبانی تربیت دینی می‏باشد. ضمناً کتاب‏ها از لحاظ سطح از آسان به سخت مرتب شده است.
';
پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله: «آنان قرآن را خوب تلاوت می‌کنند؛ اما آیه‌هایش از حنجرشان هم رد نمی‌شود! از دین خارج می‌شوند، آنچنان که تیر از کمان خارج می‏گردد و دیگر به طرف دین باز نمی‏گردند؛ همانگونه که تیر دیگر به کمان برنمی‏گردد. اینان هیچ بهره‌ای از قرآن نمی‌برند». سخن از مردمانی است که کمتر از سه قرن پیش، ناگاه در میان مسلمانان ظاهر شدند و کتاب خدا را بر سردست گرفتند و دم از توحید زدند و با جنایت‌ها و تأویل آیات قرآنی، مسیر اسلام را به انحراف کشیدند. این بسته مطالعاتی، حاصل دست‌چینی از بهترین کتاب‌هایی است که درباره تاریخچه و عقاید فرقه «وهابیت» سخن گفته و به معرفی شخصیت‌های معروف و جریان‌های فکری آن پرداخته است. نکته قابل توجه اینکه در بین آثار عربی، کتاب‌های خوب و مفید بسیاری قابلیت دارند که در چنین بسته‏ای به کار آیند؛ اما به اقتضای حال مخاطبان، این کتاب‏ها از بین ده‌ها کتب فارسی موجود، از بهترین‏ها دست‌چین و ارائه شده است. آنچه در این مجموعه قابل ذکر است، سطح‏بندی کتب به فراخور سطح معلومات و آمادگی مخاطبان است که در دو سطح مبتدی و پیشرفته می‏توان از این بسته پیشنهادی استفاده کرد.
';
علم دینی در ادبیات حوزوی، به علمی اطلاق می‏شود که مبانی اعتقادی و معرفتی را دربرداشته و با حفظ آن اصول و مبانی، در راستای ترویج و تعالی معارف الهی، دستگیر طالبان اهل علم باشد. آنچه به عنوان علم دین در حوزه علمیه خوانده می‏شود و طلبه‏های اهل علم به دنبال تحصیل آن از این کلاس به آن کلاس و از محضر یک استاد به محضر دیگری می‏روند، مجموعه‏ آموزه‏های مرسوم و موجود در حوزه علمیه است با موضوعات متعدد و لایه‏های متفاوت معرفتی که فقه و اصول و تفسیر و تاریخ و اخلاق و دیگر موضوعاتی از این دست. اگر بخواهیم با حفظ آنچه در فضای آموزشی مرسوم حوزه، پا را فراتر نهاده و در جهت تعالی طلاب جوان قدمی برداریم، می‏توان معرفی کتاب‏های مغفول ولی ارزشمند و در عین حال مورد نیاز برای ایشان را جزء اولویت‏ها قرار داد. این بسته پیشنهادی از بهترین کتاب‏هایی است که باید یک طلبه جوان بخواند؛ هر چند در حوزه برایش کلاسی تشکیل نمی‏شود و جزء برنامه روزانه‏اش نبوده است. «در مسیر فیضیه» را می‏توان عنوان بسته‏ای دانست که قرار است طلاب جوان پس از آشنایی با کتاب‏های ارزشمند و معرفی شده در این مجموعه، نگاه خود را به دروس مرسوم و مضامین غیر مرسوم اما اساسی در فضای علم دینی عمیق‏ تر نمایند.
';
وقتی در پیاده‌روی زندگی قدم برمی‌داریم و راه رسیدن به منزل مقصود را طی می‏کنیم، اگر گام برداشتن ما طبق اسلوب صحیح نباشد و مطابق قاعده اتفاق نیفتد، یا با سرعت کندی مسیر را طی می‌کنیم یا دچار انحراف خواهیم شد. آنچه در این میان، روح انسان را سالم و راه سلوکش را هموار و دید او را عمیق‏تر کرده و در نهایت ملازم خود را به سرمنزل مقصود می‏رساند، اخلاق است. آموزه‌های اخلاقی در منابع غنی دین اسلام به‌اندازه‌ای است که انسان به خوبی می‏تواند میزان اهمیت این مؤلفه تأثیرگذار را در زندگی خود درک کند و از سویی دیگر سفارش أکید قرآن و روایات در باب تخلق به اخلاق الهی را به خوبی بفهمد. این بسته پیشنهادی، حاوی نقشه راهی برای مطالعه در باب سبک زندگی الهی و آداب سلوک اخلاقی است. کتبی که در این بسته گنجانده شده‏اند، از میان تعداد بسیاری از کتاب‌ها با موضوع اخلاق اسلامی برگزیده شده‌اند. التزام به مطالعه این آثار برگزیده از یک سو و به کاربستن آن مضامین از سوی دیگر، بی‏شک راهگشای اهل سلوک در طی طریق به سمت خدا است.
';
وقتی در پیاده‌روی زندگی قدم برمی‌داریم و راه رسیدن به منزل مقصود را طی می‏کنیم، اگر گام برداشتن ما طبق اسلوب صحیح نباشد و مطابق قاعده اتفاق نیفتد، یا با سرعت کندی مسیر را طی می‌کنیم یا دچار انحراف خواهیم شد. آنچه در این میان، روح انسان را سالم و راه سلوکش را هموار و دید او را عمیق‏تر کرده و در نهایت ملازم خود را به سرمنزل مقصود می‏رساند، اخلاق است. آموزه‌های اخلاقی در منابع غنی دین اسلام به‌اندازه‌ای است که انسان به خوبی می‏تواند میزان اهمیت این مؤلفه تأثیرگذار را در زندگی خود درک کند و از سویی دیگر سفارش أکید قرآن و روایات در باب تخلق به اخلاق الهی را به خوبی بفهمد. این بسته پیشنهادی، حاوی نقشه راهی برای مطالعه در باب سبک زندگی الهی و آداب سلوک اخلاقی است. کتبی که در این بسته گنجانده شده‏اند، از میان تعداد بسیاری از کتاب‌ها با موضوع اخلاق اسلامی برگزیده شده‌اند. التزام به مطالعه این آثار برگزیده از یک سو و به کاربستن آن مضامین از سوی دیگر، بی‏شک راهگشای اهل سلوک در طی طریق به سمت خدا است.
';
وقتی در پیاده‌روی زندگی قدم برمی‌داریم و راه رسیدن به منزل مقصود را طی می‏کنیم، اگر گام برداشتن ما طبق اسلوب صحیح نباشد و مطابق قاعده اتفاق نیفتد، یا با سرعت کندی مسیر را طی می‌کنیم یا دچار انحراف خواهیم شد. آنچه در این میان، روح انسان را سالم و راه سلوکش را هموار و دید او را عمیق‏تر کرده و در نهایت ملازم خود را به سرمنزل مقصود می‏رساند، اخلاق است. آموزه‌های اخلاقی در منابع غنی دین اسلام به‌اندازه‌ای است که انسان به خوبی می‏تواند میزان اهمیت این مؤلفه تأثیرگذار را در زندگی خود درک کند و از سویی دیگر سفارش أکید قرآن و روایات در باب تخلق به اخلاق الهی را به خوبی بفهمد. بسته پیشنهادی «بزرگان اخلاقی»، حاوی نقشه راهی برای مطالعه در باب سبک زندگی الهی و آداب سلوک اخلاقی است. کتبی که در این بسته گنجانده شده‏اند، از میان تعداد بسیاری از کتاب‌ها با موضوع اخلاق اسلامی برگزیده شده‌اند. التزام به مطالعه این آثار برگزیده از یک سو و به کار بستن آن مضامین از سوی دیگر، بی‏شک راهگشای اهل سلوک در طی طریق به سمت خدا است.
';
وقتی در پیاده‌روی زندگی قدم برمی‌داریم و راه رسیدن به منزل مقصود را طی می‏کنیم، اگر گام برداشتن ما طبق اسلوب صحیح نباشد و مطابق قاعده اتفاق نیفتد، یا با سرعت کندی مسیر را طی می‌کنیم یا دچار انحراف خواهیم شد. آنچه در این میان، روح انسان را سالم و راه سلوکش را هموار و دید او را عمیق‏تر کرده و در نهایت ملازم خود را به سرمنزل مقصود می‏رساند، اخلاق است. آموزه‌های اخلاقی در منابع غنی دین اسلام به‌اندازه‌ای است که انسان به خوبی می‏تواند میزان اهمیت این مؤلفه تأثیرگذار را در زندگی خود درک کند و از سویی دیگر سفارش أکید قرآن و روایات در باب تخلق به اخلاق الهی را به خوبی بفهمد. این بسته پیشنهادی حاوی نقشه راهی برای مطالعه در باب سبک زندگی الهی و آداب سلوک اخلاقی است. کتبی که در این بسته گنجانده شده‏اند، از میان تعداد بسیاری از کتاب‌ها با موضوع اخلاق اسلامی برگزیده شده‌اند. التزام به مطالعه این آثار برگزیده از یک سو و به کاربستن آن مضامین از سوی دیگر، بی‏شک راهگشای اهل سلوک در طی طریق به سمت خدا است.
';
مصداق كوثر براى نبى‌اكرم، چيزهاى گوناگون است. يكى از برجسته‌ترين مصاديق كوثر، وجود مقدس فاطمه‌ى زهراست؛ كه خداوند متعال در اين وجود مبارك، دنباله‌ى معنوى و مادى پيامبر را قرار داد. برخلاف تصور دشمنان ملامتگر، اين دختر بابركت، اين وجود ذى‌جود، آن‌چنان مايه‌ى بقاى نام و ياد و مكتب و معارف پيامبر شد كه از هيچ فرزند برجسته و باعظمتى، چنين چيزى مشاهده نشده است. اولاً از نسل او يازده امام و يازده خورشيد فروزان، معارف‌ اسلامى را بر دل‌های آحاد بشر تابانيدند؛ اسلام را زنده كردند؛ قرآن را تبيين كردند؛ معارف را گسترانيدند؛ تحریف‌ها را از دامن اسلام زدودند و راه سوءاستفاده‌ها را بستند. مقام معظم رهبری 9/7/78
';
امام جواد (ع) مانند دیگر ائمه‌ى معصومین براى ما اسوه و مقتدا و نمونه است. زندگى کوتاه این بنده‌ى شایسته‌ى خدا، به جهاد با کفر و طغیان گذشت. در نوجوانى به رهبرى امت اسلام منصوب شد و در سال‌هایی کوتاه، جهادى فشرده، با دشمن خدا کرد به‌طوری‌که در سن ۲۵ سالگى یعنى هنوز در جوانى، وجودش براى دشمنان خدا غیرقابل‌تحمل شد و او را با زهر شهید کردند. همان‌طورى که ائمه‌ى دیگر ما علیهم‌السلام با جهاد خودشان هر کدام برگى بر تاریخ پرافتخار اسلام افزودند، این امام بزرگوار هم گوشه‌ى مهمى از جهاد همه‌جانبه‌ی اسلام را در عمل خود پیاده کرد و درس بزرگى را به ما آموخت. آن درس بزرگ این است که در هنگامی‌که در مقابل قدرت‌های منافق و ریاکار قرار مى‌گیریم، باید همت کنیم که هوشیارى مردم را براى مقابله‌ى با این قدرت‌ها برانگیزیم. اگر دشمن، صریح و آشکار دشمنى بکند و اگر ادعا و ریاکارى نداشته باشد، کار او آسان‌تر است؛ اما وقتى دشمنى مانند مأمون عباسى چهره‌اى از قداست و طرفدارى از اسلام براى خود مى‌آراید، شناختن او براى مردم مشکل است. در دوران ما و در همه‌ى دوران تاریخ، قدرتمندان همیشه سعى کرده‌اند وقتى از مقابله‌ى رویاروى با مردم عاجز شدند دست به حیله‌ى ریاکارى و نفاق بزنند. مقام معظم رهبری 18/7/59
';
بالاخره درنبرد بين امام هادى عليه‌السلام و خلفايى كه در زمان ايشان بودند، آن‌کس كه ظاهراً و باطناً پيروز شد، حضرت هادى عليه‌السلام بود؛ اين بايد در همه‌ى بيانات و اظهارات ما مورد نظر باشد. در زمان امامت آن بزرگوار شش خليفه، يكى پس از ديگرى، آمدند و به درك واصل شدند. آخرين نفر آن‌ها، «معتز» بود كه حضرت را شهيد كرد و خودش هم به فاصله‌ى كوتاهى مُرد. اين خلفا غالباً با ذلت مردند؛ يكى به دست پسرش كشته شد، ديگرى به دست برادرزاده‌اش و به همين ترتيب بنى‌عباس تارومار شدند؛ به عكسِ شيعه. شيعه در دوران حضرت هادى و حضرت عسکرى عليهماالسلام و در آن شدت عمل روزبه‌روز وسعت پيدا كرد؛ قوى‌تر شد. در همين شهر سامرا عده‌ى قابل‌توجهی از بزرگان شيعه در زمان امام هادى عليه‌السلام جمع شدند و حضرت توانست آن‌ها را اداره كند و به وسيله‌ى آن‌ها پيام امامت را به سرتاسر دنياى اسلام - با نامه‌نگارى و... برساند. اين شبكه‌هاى شيعه در قم، خراسان، رى، مدينه، يمن و در مناطق دوردست و در همه‌ى اقطار دنيا را همين عده توانستند رواج بدهند و روزبه‌روز تعداد افرادى را كه مؤمن به اين مكتب هستند، زيادتر كنند. امام هادى (ع) همه‌ى اين كارها را در زير برق شمشير تيز و خون‌ریز همان شش خليفه و على‌رغم آن‌ها انجام داده است. مقام معظم رهبری 30/5/83
';
وقتی در پیاده‌روی زندگی قدم برمی‌داریم و راه رسیدن به منزل مقصود را طی می‏کنیم، اگر گام برداشتن ما طبق اسلوب صحیح نباشد و مطابق قاعده اتفاق نیفتد، یا با سرعت کندی مسیر را طی می‌کنیم یا دچار انحراف خواهیم شد. آنچه در این میان، روح انسان را سالم و راه سلوکش را هموار و دید او را عمیق‏تر کرده و در نهایت ملازم خود را به سرمنزل مقصود می‏رساند، اخلاق است. آموزه‌های اخلاقی در منابع غنی دین اسلام به‌اندازه‌ای است که انسان به خوبی می‏تواند میزان اهمیت این مؤلفه تأثیرگذار را در زندگی خود درک کند و از سویی دیگر سفارش أکید قرآن و روایات در باب تخلق به اخلاق الهی را به خوبی بفهمد. این بسته پیشنهادی حاوی نقشه راهی برای مطالعه در باب سبک زندگی الهی و آداب سلوک اخلاقی است. کتبی که در این بسته گنجانده شده‏اند، از میان تعداد بسیاری از کتاب‌ها با موضوع اخلاق اسلامی برگزیده شده‌اند. التزام به مطالعه این آثار برگزیده از یک سو و به کاربستن آن مضامین از سوی دیگر، بی‏شک راهگشای اهل سلوک در طی طریق به سمت خدا است.
';
رهبر انقلاب درباره مدافعان حرم فرمودند: «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند: یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند. امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند. امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی شـود. مقام معظم رهبری 16/11/94
';