مولای منتظر
ویژه‌نامه دین زاو (پژوهشی در موضوع وهابیت)
ویژه‌نامه دین زاو (پژوهشی در موضوع وهابیت)
این مجموعه برای مطالعه است که پرده‌های پُر ابهام و پنهانی را از چهره وهابیت کنار زده و این آیین ضد اسلامی ...
او می آید
او می آید
یکی از سبک¬های تألیف کتب برای شناساندن شخصیت¬های بزرگ استفاده از غالب داستان کوتاه است. این اثر یکی از بهترین آثار تألیف ...
امام روزگار ما (دانستنی ها و داستان های کوتاه مهدوی)
امام روزگار ما (دانستنی ها و داستان های کوتاه مهدوی)
در این اثر سعی شده است تا با استفاده از داستان¬های کوتاه (داستانک) معارف مهم در خصوص مباحث متنوع مهدویت برای نوجوانان ...
غایب همیشه حاضر
غایب همیشه حاضر
در این اثر مؤلف با استفاده از غالب تمثیل و تشبیه برای انتقال پیام و مفاهیم عمیق استفاده کرده است. نویسنده از ...
هیچ‌کس به من نگفت…
هیچ‌کس به من نگفت…
نویسنده در قسمتی از مقدمه آورده است: خدای مهربان در قرآن و پیشوایان دین در کلمات نورانی‌شان همه¬ آنچه را که زمینه ...
پدری مهربان برای همه (دانش آموزان درباره امام زمان علیه‌السلام می پرسند)
پدری مهربان برای همه (دانش آموزان درباره امام زمان علیه‌السلام می پرسند)
در این کتاب مهم‌ترین معارف مهدوی متناسب با فهم کودکان سال¬هایی پایانی دبستان و راهنمایی به شکل فضای پرسش و پاسخ در ...
خط اخبار