نقد کتاب
گیلداد
گیلداد
«گیلداد» رمانی تاریخی،‌ اقلیمی و در عین حال اجتماعی است که به واقعه‌ای تاریخی سیاسی می‌پردازد.
قنوت آخر
قنوت آخر
«قنوت آخر»، رمانی است در ژانر ادبیات دفاع مقدس و روایتی است از زندگی و زمانه علیرضا هاشمی‌نژاد از فرماندهان بسیجی و ...
دعبل و زلفا
دعبل و زلفا
نویسنده در کنار روایت عاشقانه‌ای که مخاطب را با خود همراه می‌کند، از مفاهیم اساسی دیگری مثل عدالت‌طلبی و ظلم‌ستیزی نیز صحبت ...
شب‌های بی‌ستاره
شب‌های بی‌ستاره
نوجوان در همان دنیایی زندگی می‌کند که بزرگ‌سال زندگی می‌کند؛ دنیایی پر از خشونت. دنیایی که در آن مرگ وجود دارد. دنیایی ...
رستاخیز عاشقی
رستاخیز عاشقی
دست‌های باز و نیمه‌بازی که در طراحی روی جلد این کتاب دیده می‌شود، پیوند نزدیکی با یکی از نمادهای مطرح شده در ...
قصۀ دلبری
قصۀ دلبری
محمدحسین زیاد کتاب می‌خواند. کتاب‌های شهدا به روایت همسرشان را خیلی دوست داشت. می‌گفت: «دوست دارم اگه شهید شدم، کتاب زندگی‌ام رو ...
خط اخبار