آواز، بچه، آتش
سازمان‌های چریکی، احساس انسان را خفه می‌کنند
گفت‌وگوی «صبح‌نو» با اکبر صحرایی، نویسنده کتاب «آواز، بچه، آتش» دربارۀ زندگی شهید دستغیب
سازمان‌های چریکی، احساس انسان را خفه می‌کنند
صحرایی: درباره عنوان کتاب «آواز، بچه، آتش» هنگام پژوهش درباره مبارزات شهید دستغیب به آن رسیدم. یکی از مبارزات اصلی شهید دستغیب ...
«آواز، بچه، آتش» رمانی بر اساس زندگی شهید محراب
«آواز، بچه، آتش» رمانی بر اساس زندگی شهید محراب
عامل ساواک که زمانی پای درس شهید دستغیب در مسجد جامع تلمذ می‌کرده، درباره صحت و سقم حرف‌های ایشان دچار تردید می‌شود ...
خط اخبار