ام یاسر
«هم‌قسم» به بازار کتاب آمد
شرح زندگی «ام یاسر»، همسر دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان توسط «به‌نشر» منتشر شد؛
«هم‌قسم» به بازار کتاب آمد
کتاب «هم قسم» شرح زندگی و خاطرات «ام یاسر»؛ همسر شهید سید عباس موسوی، دبیرکل پیشین حزب الله لبنان توسط به‌نشر(انتشارات آستان ...
خط اخبار