اوسنه گوهرشاد
«اوسنه گوهرشاد» ۲۵ هزارتایی شد
با استقبال مخاطبان از پویش مطالعاتی رمان جدید انتشارات به‌نشر؛
«اوسنه گوهرشاد» ۲۵ هزارتایی شد
مدیرعامل به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) از چاپ بیست و پنجم رمان «اوسنه گوهرشاد» نوشته سعید تشکری توسط انتشارات به‌نشر خبر داد.
«اوسنه گوهرشاد» به چاپ شانزدهم رسید
همزمان با استقبال از مسابقه ملی کتابخوانی انتشارات به‌نشر؛
«اوسنه گوهرشاد» به چاپ شانزدهم رسید
مدیرعامل به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) از چاپ شانزدهم رمانک فانتزی «اوسنه گوهرشاد» نوشته سعید تشکری همزمان با استقبال از مسابقه ملی کتابخوانی ...
درخشش رمان «اوسنه گوهرشاد» در نخستین جایزه ادبی شهید اندرزگو
درخشش رمان «اوسنه گوهرشاد» در نخستین جایزه ادبی شهید اندرزگو
کتاب «اوسنه گوهرشاد» نوشته سعید تشکری که توسط به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) به چاپ رسیده است در نخستین جایزه ادبی شهید ...
افسانۀ گوهرشاد
افسانۀ گوهرشاد
رمان «اوسنه گوهرشاد» با این‌که کمتر از یک ماه است منتشر شده اما می‌توان آن را مهم‌ترین اثر هنر و ادبیات داستانی ...
خط اخبار