برنامه های مجمع ناشران انقلاب اسلامی
فراخوان برای حضور کتب ناشران انقلابی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸
فراخوان برای حضور کتب ناشران انقلابی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت ۲۰۱۸
مجمع ناشران انقلاب اسلامی برای حضور ناشران انقلابی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت سال 2018 فراخوان داد
برنامه‌های مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نمایشگاه فرانکفورت
در گفت‌وگو با مهر تشریح شد:
برنامه‌های مجمع ناشران انقلاب اسلامی در نمایشگاه فرانکفورت
مسئول روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی برنامه‌های خود را برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تشریح کرد.
خط اخبار