بن‌بست
بررسی کارنامه سیدمهدی هاشمی در کتاب «بن‌بست»
بررسی کارنامه سیدمهدی هاشمی در کتاب «بن‌بست»
کتاب «بن‌بست»، اثری مستند شامل اسناد و اعترافات سیدمهدی هاشمی است که به کالبدشکافی ریشه‌ انحرافات وی می‌پردازد.
خط اخبار