بیان قرآن
«بیان قرآن»؛ تفسیر سورۀ مجادله از لسان مقام معظم رهبری
«بیان قرآن»؛ تفسیر سورۀ مجادله از لسان مقام معظم رهبری
انتشارات انقلاب اسلامی تفسیر سورۀ مجادله از منظر رهبر معظم انقلاب را در اثری با عنوان «بیان قرآن» منتشر کرد.
خط اخبار