بیژن شهرامی
چاپ دوم «قصّه‌های روضه»؛ حکایاتی از اصحاب و مجالس روضه‌خوانی
چاپ دوم «قصّه‌های روضه»؛ حکایاتی از اصحاب و مجالس روضه‌خوانی
«قصّه های روضه» به کوشش بیژن شهرامی، روایتگر حکایاتی از اصحاب و مجالس روضه خوانی پیشنهاد ویژه انتشارات به‌نشر برای کتاب دوستان ...
خط اخبار