جان فانته
«رگ و ریشه» جان فانته به بازار نشر آمد
«رگ و ریشه» جان فانته به بازار نشر آمد
نشر اسم رمان «رگ و ریشه» نوشته «جان فانته» را با ترجمه محمدرضا شکاری منتشر کرد.
ترجمه اولین رمان از «جان فانته» در ایران
«سرشار زندگی» منتشر شد
ترجمه اولین رمان از «جان فانته» در ایران
رمان «سرشار زندگی» با ترجمه محمدرضا شکاری منتشر و روانه بازار کتاب شد.
خط اخبار