حسین ایزدی
فطرسانه منتشر شد
فطرسانه منتشر شد
فطرسانه؛ مجموعه سروده‌های آئینی حسین ایزدی توسط انتشارات شهید کاظمی روانه بازار شد.
نقد و بررسی برجام در کتاب «سراب برجام» منتشر شد
توسط نشر شهید کاظمی
نقد و بررسی برجام در کتاب «سراب برجام» منتشر شد
کتاب «سراب برجام» در نقد و بررسی برجام با مقالاتی از حسین کچوییان، فواد ایزدی، محمدجواد لاریجانی و ... از سوی نشر ...
خط اخبار