حقیقت درخشان
نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس از منظر رهبری
در کتاب «حقیقت درخشان» تبیین شد؛
نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس از منظر رهبری
کتاب «حقیقت درخشان؛ تبیین نقش سپاه و بسیج در دفاع مقدس: از منظر فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» از سوی انتشارات ...
خط اخبار