رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا
وعده وزارت صمت برای تسهیل مسیر واردات کاغذ چاپ و تحریر
وعده وزارت صمت برای تسهیل مسیر واردات کاغذ چاپ و تحریر
رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ از وعده مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار, وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای ارائه ...
خط اخبار