رخساره ثابتی
نگاهی به دو کتاب از مجموعۀ «یک روایت معتبر» انتشارات به‌نشر: روایت «انقلاب سفید» و «مدرسۀ رفاه»
نگاهی به دو کتاب از مجموعۀ «یک روایت معتبر» انتشارات به‌نشر: روایت «انقلاب سفید» و «مدرسۀ رفاه»
مجموعه «یک روایت معتبر» انتشارات به‌نشر تلاش دارد روایتی ساده، کوتاه و در عین حال معتبر از وقایع تاریخ معاصر و مرتبط ...
«لبخند پاریز» رونمایی می‌شود
به میزبانی سازمان رسانه‌ای اوج
«لبخند پاریز» رونمایی می‌شود
کتاب «لبخند پاریز (زندگی‌نامه سردار شهید محمد‌علی الله‌‌دادی)» در سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.
خط اخبار