روز برمی‌خیزد
رمان «روز برمی‌خیزد»؛ سرگذشت یک زندانی سیاسی چاپ شد
رمان «روز برمی‌خیزد»؛ سرگذشت یک زندانی سیاسی چاپ شد
رمان «روز برمی‌خیزد» با موضوع ادبیات انقلاب اسلامی توسط به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شد.
خط اخبار