رویای بیداری
تشکری: نویسندگان حرفه‌ای هنوز تعریف مشخصی از ادبیات شفاهی ندارند
نقد و بررسی«رویای بیداری»؛ روایتی تازه از خاطرات شهدای مدافع حرم در جمع عصرانه داستان نویسان رضوی؛
تشکری: نویسندگان حرفه‌ای هنوز تعریف مشخصی از ادبیات شفاهی ندارند
نشست نقد و بررسی کتاب «رویای بیداری»؛ تاریخ شفاهی زنان قهرمان که در بردارنده خاطرات شفاهی زینب عارفی همسر شهید مدافع حرم ...
خط اخبار