زینب بخشایش
«اردیبهشت نام دیگر توست»؛ عاشقانه‌ای دیگر از مدافعان حرم
«اردیبهشت نام دیگر توست»؛ عاشقانه‌ای دیگر از مدافعان حرم
کتاب «اردیبهشت نام دیگر توست»، رمانی عاشقانه با محوریت مدافعان حرم توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
خط اخبار