سجاد شیرافکن
این کار جسارت می‌خواهد
این کار جسارت می‌خواهد
اگر اهل کتاب و کتاب‌خوانی باشید، احتمالاً در این یک سال اخیر برایتان پیش آمده است که وقتی وارد یک کتاب‌فروشی می‌شوید، ...
روایت مادرانه از شهید غیرت
روایت مادرانه از شهید غیرت
اعضای مجمع ناشران انقلاب اسلامی به همراه جمعی از ناشران انقلابی، سه‌شنبه 15 مرداد، در منزل شهید علی خلیلی حضور یافتند.
این افزایش منطقی نیست
این افزایش منطقی نیست
گران یا ارزان‌بودن کتاب را باید بر اساس درآمد سرانۀ هر کشوری ارزیابی کرد. در ایران، با توجه به درآمد سرانۀ ایرانیان، ...
خط اخبار