سیدابراهیم رئیسی
بیش از چهل عنوان کتاب جدید به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) با موضوع انقلاب اسلامی
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توسط تولیت آستان قدس رضوی رونمایی شد؛
بیش از چهل عنوان کتاب جدید به‌نشر(انتشارات آستان قدس رضوی) با موضوع انقلاب اسلامی
بیش از چهل عنوان کتاب جدید به‌نشر با موضوع انقلاب اسلامی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و با ...
بازدید آیت‌الله رئیسی از چند کتاب‌فروشی خیابان انقلاب
در آستانۀ هفتۀ کتاب صورت گرفت:
بازدید آیت‌الله رئیسی از چند کتاب‌فروشی خیابان انقلاب
در آستانۀ هفتۀ کتاب، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی، به چند کتاب‌فروشی در خیابان انقلاب رفت و پای صحبت ...
خط اخبار